Facultatea de Biologie

MARTIE

• Conferinţă  susținută de Prof.dr. Carmen SOCACIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;

MAI

• Conferinţă susținută de Prof.dr. Roderich BRANSCH, Universitatea din Freiburg, Germania

• „Biodiversité-Humanité, nos vies sont lieés”, Caravana francofonă pentru biodiversitate:

IUNIE

• „Les entomophages dans le maintien de l’equilibre naturel”, Conferinţă Internaţională

• „Lacurile de acumulare din România – protecţie şi valorificare”, Simpozion naţional, Staţiunea Potoci – Neamţ

AUGUST

• Şcoala de vară Internaţională Germano-Română de Limno-Ecologie, ediţia a IV-a, partener Universitatea Konstantz, Germania

• Şcoala de vară Internaţională „La Biodiversité des Arthropodes dans les Carpathes Orientaux”

SEPTEMBRIE

• Conferinţă susținută de Prof.dr. FELLIPE de ALENCASTRO, Institut des sciences et technologies de l’environnement, Elveţia;

• „Strategii de eşantionare şi metode de cercetare a biocenozelor marine”, Workshop, locație Staţiunea biologică de la Agigea

• Conferinţă susținută de Prof.dr. MARIA DUCA, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe ale Moldovei, Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova

OCTOMBRIE

• Conferinţă – Prof.dr. ANTONIO PALANCA SOLER de la Universitatea din Vigo, Spania;

• Conferinţă susținută de Prof.dr. PATRIK GILLET, Universitatea Catolică de Vest din Angers, Franţa;

• Conferinţă susținută de Prof.dr. Vasile CRISTEA, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie-Geografie;

NOIEMBRIE

• „Antropic Impact upon Plant Diversity. Structural and functional implications”, Simpozion Internaţional

Facultatea de Chimie

MARTIE

 • „Chimia – noi orientări pentru dezvoltare durabilă în învăţământ şi cercetare”,  Masă rotundă, Parteneri: Universitatea  Poitiers şi Universitatea Orsay.

APRILIE

 • Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, Ediţia a II-a

MAI

 • ,,Metode şi mijloace de învăţământ pentru chimie”- Sesiune  ştiinţifico-metodică , Universitatea  “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

IUNIE

 • Conferinţe susţinute de profesorii invitaţi de la universităţile partenere
 • „Aspecte moderne ale chimiei anorganice”,  Simpozion , Partener – Universitatea de Stat Moldova, Colectivul  de Chimie anorganică, Facultatea de Chimie – Chişinău;

IULIE

 • ,,Prezent şi perspective în colaborarea dintre Facultatea de Chimie Iaşi şi Facultatea de Chimie – Chişinău, Universitatea de Stat Moldova”,  Masă rotundă

OCTOMBRIE

 • Sesiune ştiinţifică consacrată Zilelor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

GENERAL

 • ,,Excelenţă şi inovaţie în domeniul chimiei”- participare inter-universitară, Workshop;

Facultatea de Drept

APRILIE

 • Hexagonul Facultăţilor de Drept”

MAI

 • „Armonizarea dreptului românesc cu normele europene”, Conferinţă internaţională dedicată Zilei Europei

SEPTEMBRIE

 • „Protecţia europeană a drepturilor omului”, Şcoala de Vară, a V-a ediţie, în colaborare cu Institutul Internaţional al Drepturilor Omului de la Strasbourg

OCTOMBRIE

 • Sesiune de comunicări ştiinţifice, Colectivul de Ştiinţe Penale, Colectivul de Drept Public şi Colectivul de Drept Privat

DECEMBRIE

 • „Dimensiunea internaţională a drepturilor omului”, Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

MARTIE

 • Seminarul de transfer al inovaţiilor pedagogice în ştiinţe economice

APRILIE

 • Coordonate ale dezvoltării economico-sociale a României în context european”, Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti , ediţia a treia

MAI

 • „Integrating Business Practice into Teaching”, 5th IMTA Alumni Conference

IUNIE

SEPTEMBRIE

 • „Quality in  Hospitality”, 10th International Conference in Tourism of Partners Institution from Eastern Countries

OCTOMBRIE

 • Globalisation and higher education in economics and business administration”, 3rd International Conference
 • Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA2010)
 • Lansare Dicţionarul român-german de termeni economici, Editura Polirom

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

MAI

Actualitate şi tendinţe în cercetarea din educaţie fizică şi sport, Conferinţă

Invitat:  prof. univ. dr. Pierre de Hillerin, Director I.N.C Bucureşti)

20 mai, orele 16 – 19, Clădirea Romtelecom

IULIE

Actualitate şi perspectiva turismului nautic în România”, Workshop

9 iulie, orele 10 – 20,  Baza Nautică Dorobanţ

NOIEMBRIE

Expoziţie de carte şi rezultate ale cercetărilor desfăşurate la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

5 noiembrie , orele 17 – 19, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Sesiune Ştiinţifică Internaţională

5 noiembrie

orele 10 – 12, Aula Magna Mihai Eminescu

orele 15 – 17 , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Lansarea monografiei “50 de ani de învăţământ de educaţie fizică şi sport la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”

6 Noiembrie, orele 13 – 13:30, Casa de Cultură a Studenţilor

Sportul şi mass-media, Conferinţă

Invitat: Directorul TVR Iaşi – dl.Vasile ARHIRE)

10 Noiembrie , orele 16 – 19, Clădirea Romtelecom

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

MARTIE

 • Trecut – Prezent – Viitor, Conferinţă

APRILIE

 • Artă şi filosofie în context postmodern, Simpozion internaţional
 • Trecut – Prezent – Viitor, Conferinţă

MAI

 • Artă şi filosofie în context postmodern”, Simpozion internaţional
 • (In)toleranţa şi fundamentalismele religioase în lumea contemporană ”, Simpozion internaţional
 • Optimizarea Procesului Bologna  în cadrul specializarilor de asistentă sociala”, Simpozion internaţional
 • Public Relations Strategies for Attaining a Participatory Society”, International Conference, 6-8 mai
 • „Territoires et marches de la Francophonie”, Simpozion internaţional

IUNIE

 • Optimizarea Procesului Bologna  în cadrul specializărilor de asistenţă socială”, Simpozion internaţional

OCTOMBRIE

 • „Politică şi politici în Romania anului  2010″, Simpozion internaţional
 • Şcoala internaţională de metodologie sociologică, editia a X-a
 • Prezentări de carte şi expoziţie cu autori profesori ai facultăţii, 26 octombrie

NOIEMBRIE

 • Şcoala internaţională de metodologie sociologică, editia a X-a

Facultatea de Fizică

IUNIE

Physics Education, Seminar Internațional

3-6 iunie

IEEE ROMSC  201o – Conferință Internațională

7-8 iunie

Conferinţa Naţională de Fizică Teoretică

23-25 iunie

SEPTEMBRIE

Conferinţa Naţională de Fizică – CNF 2010

7-10 septembrie

Facultatea de Geografie şi Geologie

MAI

Geografia în al doilea secol de existenţă la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, Simpozion omagial (11-13 mai)

IULIE

Colecția Privată Doru Toda – Gura Barza, Jud. Hunedoara, Expoziţie de pietre fine

12-18 iulie, Sala Paşilor Pierduţi

SEPTEMBRIE

„Geology of Natural Systems – Geo Iaşi 2010”, Simpozion Internaţional,  (1-4 septembrie)

„Geografia în căutarea unor noi paradigme la începutul mileniului al III-lea”, Simpozion Internaţional (10-12 septembrie)

Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, Simpozion Internaţional (17-19 septembrie)

Acordarea titlului de profesor de onoare  domnului prof. univ. dr. Jean – Hughes Thomassin de la Universitatea Poitiers, Franța

„Annual Congress European Geography Association for students and young geographers”, Congres Internaţional ( 21-25 septembrie)

Al XXVI-lea Simpozion Naţional de Geomorfologie sub genericul „Degradarea terenurilor în contextul schimbărilor globale” (17-19 septembrie)

OCTOMBRIE

Lucrările celei de a XXX-a ediții a seminarului internațional geografic Dimitrie Cantemir” (15 – 17 octombrie)

Present Environment and Sustainable development”, Simpozion Internaţional (15 – 17 octombrie)

„Mircea Savul”,  Simpozionului Național cu participare internațională (30 – 31 octombrie)

„Grigore Cobălcescu, Simpozionului Național cu participare internațională (30 – 31 octombrie)

OCTOMBRIE 2009-OCTOMBRIE 2010

Ciclu de conferinţe ale unor mari personalităţi geografice internaţionale: Prof.dr. Pul CLAVAL – Universitatea Paris IV – Sorbonne, Prof.dr. Jean Bernard RACINE – Universitatea din Lausanne, Prof.dr. Charles HUSSY – Universitatea din Geneva, Prof.dr. André Dauphiné – Universitatea din Nice, Prof.dr. Jean Robert PITTE – Universitatea Paris IV – Sorbonne, Prof.dr. David Turnock – Universitatea din Leicester, Prof.dr. Bernadette Mérenne-Schoumaker – Universitatea din Liège etc

Conferințe susținute de mari personalităţi geologice și geochimice din străinătate: (Jean Hugues Thomassin, Univ. Poitiers, Won-Pyo Hong, Univ. Chung – Ang, Seoul, Haino Uwe Kasper, Univ. Koln, Constantin Cocarta, Univ. Tours si Constantin Cranganu, Univ. New York);

Conferinţe ale profesorilor consultanţi sau pensionari (cu tematică la alegerea acestora): Prof.dr.em. Ioan HÂRJOABĂ, Prof.dr. Ioan DONISĂ, Prof.dr. Elena ERHAN, Prof.dr. Nicolae BARBU;Prof.univ.dr. em. Alexandru UNGUREANU, membru corespondent al Academiei Române; Prof.univ.dr.em. Irina UNGUREANU

Facultatea de Informatică

MARTIE

 • CICLing , 11th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics
 • Ciclu de conferinţe/seminarii:
  • Rolul personalităţilor româneşti în apariţia şi dezvoltarea Informaticii
  • Confluenţe şi interconexiuni: Colaborare FII cu învăţământul preuniversitar, Interdisciplinaritate şi inovaţie, Tinereţe, frumuseţe artă

MAI

 • „Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române”, Conferinţa cu participare internaţională CONSILR

IULIE

 • ECIT 2010 – European Conference on Intelligent Systems and Technologies

SEPTEMBRIE

 • 50 de ani de Învăţământ şi Cercetare în Informatică la UAIC”,  Sesiunea de comunicări a profesorilor de Informatică din învăţământul preuniversitar

NOIEMBRIE

 • „Contribuția Centrului de Calcul al UAIC la dezvoltarea învățământului și cercetării în Informatică”, Simpozion
 • Direcţii prezente şi viitoare în cercetarea şi învăţământul de Informatică din România”, Simpozion

Facultatea de Istorie

MARTIE

 • Revista „Dialogi Europaei”, lansare

MAI

 • Ştiinţele Antichităţii în universităţile europene: trecut, prezent, viitor. 150 ani de cercetare la Universitatea din Iaşi, Simpozion internaţional

IUNIE

 • Învăţământul arheologic şi cercetarea arheologică la Universitatea din Iaşi, Simpozion

SEPTEMBRIE

 • Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi în alte Universităţi româneşti şi europene (sfârşitul sec. al XIX-lea-sfârşitul celui de-al doilea război mondial, Simpozion internaţional
 • Carol Iancu, Conferinţă

OCTOMBRIE

 • 130 de ani de relaţii diplomatice româno-germane, 1880-2010, Simpozion internaţional
 • Istoria Universităţii din Iaşi.  Istoria la Universitatea din Iaşi, Sesiune de comunicări şi lansarea volumelor cu aceste titluri

NOIEMBRIE

 • Universitatea din Iaşi în comunism. Personalităţi, personaje şi politici publice în anii 1945-1990, Simpozion internaţional

Facultatea de Litere

APRILIE

 • Body in Pain”,  Representations in Literature and Film, Simpozion

IULIE

 • „România – Limbă, cultură şi civilizaţie”, Cursuri de vară

SEPTEMBRIE

 • Presa de limbă germană din Bucovina. Fond documentar şi metodologie lexicografică”, Simpozion internaţional

OCTOMBRIE

 • „Literatură şi memorie”,  Simpozion internaţional consacrat centenarului morţii lui Lev Tolstoi
 • „141 de ani de învăţământ de limbă franceză la Iaşi”,  Simpozion
 • „Parteneriatul jurnalism/PR în societatea actuală”, Sesiune ştiinţifică cu participare naţională şi internaţională
 • Istoricul predării limbilor clasice şi romanice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Simpozion
 • „Formatori şi jurnalişti despre formarea în jurnalism şi piaţa muncii în mass-media românească”, Masă rotundă cu participarea jurnaliştilor importanâi ai momentului si a formatorilor din universităţile româneşti

NOIEMBRIE

 • Condiţia actuală a istoriei literaturii în universitate”, Conferinţă naţională
 • Limbaj si discurs religios”, Conferinţă naţională

Facultatea de Matematică

IUNIE

 • “Alexandru Myller” Mathematical Seminar Centennial Conference”, Conferinţă internaţională, 21-26 iunie 2010;

IULIE

 • ,,International Student Conference on Pure and Applied Mathematics”, Conferinţă internaţională, 12 -16 iulie 2010

SEPTEMBRIE

 • ,,Cerul: mister, cunoaştere, ştiinţă”, Masă rotundă

OCTOMBRIE

 • ,,The 18th Conference on Applied and Industrial Mathematics ,,CAIM 2010”, Conferinţă internaţională, 14-17 octombrie 2010

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

APRILIE

International Adult and Continuing Education Hall of Fame,  The 2010 Class Induction Ceremony

14-16 aprilie

Organizat de Institutul de Educație Continuă

Partener: International Adult and Continuing Education Hall of Fame, Oklahoma University, Statele Unite

Conferinta Internațională de Educație a Adulților, ediția a III-a

15-18 aprilie

Organizator: Institutul de Educație Continuă

Partener: IZZ-DVV Bonn, Germania

SEPTEMBRIE

Conferința Națională de Psihologie


OCTOMBRIE

Formarea cadrelor didactice – între tradițional și modern, workshop national

Facultatea de Teologie Ortodoxă

IUNIE

 • Simpozion internaţional – artă sacră

OCTOMBRIE

 • Simpozion internaţional – teologie

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

IANUARIE

 • Academia culturală Toma de Aquino: „Receptarea tomismului în România”

APRILIE

 • „Secularizarea şi evanghelizarea în lumea de azi: 20 de ani de la enciclica Papei Ioan Paul al II-lea, Redemptoris Missio”, Simpozion internaţional

Centrul de Studii Europene

MAI

 • Inaugurarea noului sediu al Centrului de Studii Europene si a Centrului de Documentare Europeană Jean Monnet al Universităţii „Alexandu Ioan  Cuza” Iaşi
 • Săptămâna europeană la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 • European Union, Global Governance and Sustainable Development, Conferință
 • Fondurile structurale – rol în competitivitatea regională, dezvoltare durabilă și coeziune în Europa, Masa rotunda
 • Lansarea programului de formare continuă post-universitară în afaceri europene
 • Lansarea CES Working Papers, Revistă online
 • Lansarea EJES – Eastern Journal of European Studies,  Revistă academică

OCTOMBRIE

 • „The EU – an active player in a globalised world”, Colocviu Internaţional pentru doctoranzi
 • Lansarea colecției de carte de excelenţă în studii europene