Constantin Cihodaru

I. Născut pe 21 ianuarie 1907, sat Coşeşti, com. Ivăneşti, jud. Vaslui – decedat la 4 martie 1994, Iaşi. Studii secundare la Vaslui, universitare la Iaşi. Doctor în istorie (1949). Profesor la licee din Vaslui, Iaşi şi Tecuci. Director al Liceului Naţional din Iaşi (1950). Lector (1950). Conferenţiar (1951). Profesor (1965). Decan al Facultăţii de Istorie-Filosofie (1965-1972). Şef de Catedră (1967-1973).

II. Cercetări şi preocupări de istorie şi arheologie medievală, de limbă şi paleografie slavonă. Editor al volumelor din colecţia Documente privind istoria României, seria A, şi a cinci tomuri din colecţia Documenta Romaniae Historica.

III. Lupta de la Vaslui (10 ianuarie 1475), în „Învăţătorimea vasluiană”, I, nr. 10, Vaslui, decembrie 1935, p. 457- 465.

Consideraţii în legătură cu populaţia Moldovei din perioada premergătoare invaziei tătarilor (1241), în „Studii şi cercetări ştiinţifice”, XIV, fasc. 2, 1963, p. 215-248.

Refacerea ocoalelor cetăţilor şi curţilor domneşti în a doua jumătate a secolului al XV-lea, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi cu prilejul împlinirii a 70 de ani. Volum îngrijit de Emil Condurachi, Georges Cogniot, Pavel Reiman, Stanciu Stoian, Bucureşti, 1965, p. 265-273.

Originea unor termeni referitori la vârfurile societăţii feudale din ţara noastră, în „Memoria Antiquitatis”, II, Piatra Neamţ, 1970, p. 389-401.

Din nou despre Iurg Coriatovici şi Iuga Vodă, în „Acta Moldaviae Meridionalis”, I, Vaslui, 1979, p. 139-157.

Alexandru cel Bun, Iaşi, 1984.