APRILIE

Editarea unor volume din Seria “Mari Personalităţi”: monografiile Constantin Martiniuc, Ion Sârcu şi Vasile Băcăuanu

Editarea volumelor din Seria “Mari Personalităţi“: Grigore Cobălcescu, Ion Simionescu și Liviu Ionesi

Editarea volumului al II-lea din „Opere” de Gheorghe Năstase

Reeditarea tezei de doctorat „Aşezările rurale din Moldova. Studiu uman-geografic” a lui Dumitru Chiriac 

Reeditarea cursului „Geografia turismului” al lui Cazimir Swizewski şi D. Oancea

Editarea tezei de doctorat „Depresiunea subcarpatică Oneşti- Caşin” a lui Ioan Şandru

Editarea tezei de doctorat „Geomorfologia Masivului Hăghimaş” a lui Ioan Bojoi

Editarea unor materiale promoţionale şi a unor materiale de protocol ale Facultăţii de Geografie şi Geologie

Editarea Ghidului Muzeului Didactico-Științific Grigore Cobălcescu

Volumul “Mircea Savul” a fost deja publicat

APRILIE-IULIE

STEAGUL ANIVERSAR AL UNIVERSITĂŢII “AL.I.CUZA” IAŞI PE ACOPERIŞUL LUMII, EVEREST 8850m – HIMALAYA, Expediţie dedicată împlinirii a 150 ani de la înfiinţarea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

SEPTEMBRIE

„Geology of Natural Systems – Geo Iaşi 2010”, Simpozion Internaţional,  (1-4 septembrie)

„Geografia în căutarea unor noi paradigme la începutul mileniului al III-lea”, Simpozion Internaţional (10-12 septembrie)

Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, Simpozion Internaţional (17-19 septembrie)

Acordarea titlului de profesor de onoare  domnului prof. univ. dr. Jean – Hughes Thomassin de la Universitatea Poitiers, Franța

Realizarea unei plachete (în limbile română, franceză, engleză) cu istoricul geografiei la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Creşterea performanţei  şi calităţii muncii de  secretariat”, Workshop

Organizarea Congresului Internaţional EGEA: „Annual Congress European Geography Association for students and young geographers”( 20-26 septembrie)

Al XXVI-lea Simpozion Naţional de Geomorfologie sub genericul „Degradarea terenurilor în contextul schimbărilor globale” (17-19 septembrie)

OCTOMBRIE

Lucrările celei de a XXX-a ediții a seminarului internațional geografic Dimitrie Cantemir” (15 – 17 octombrie)

Present Environment and Sustainable development”, Simpozion Internaţional (15 – 17 octombrie)

„Mircea Savul”,  Simpozionului Național cu participare internațională (30 – 31 octombrie)

„Grigore Cobălcescu, Simpozionului Național cu participare internațională (30 – 31 octombrie)

Concert cameral

Parteneri: Universităţii de Arte „George Enescu”

Expoziţie de fotografie realizată din periplul membrilor departamentului de geografie prin ţări străine

Expoziţie de carte reprezentativă a membrilor Departamentului de Geografie

„Descifrând in filele de piatră ale Pământului”, Expoziţie de fotografie realizată din periplul membrilor Departamentului de Geologie pe mapamond

MAI-OCTOMBRIE

Proiecţii video cu tematică geografică și geologică

SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE

“Flori de mină”, expoziţie temporară organizată de Muzeul de Mineralogie din Baia Mare în colaborare cu Departamentul de Geologie al UAIC

OCTOMBRIE 2009-OCTOMBRIE 2010

Ciclu de conferinţe ale unor mari personalităţi geografice internaţionale

Conferințe susținute de mari personalităţi geologice și geochimice din străinătate (Jean Hugues Thomassin, Univ. Poitiers, Won-Pyo Hong, Univ. Chung – Ang, Seoul, Haino Uwe Kasper, Univ. Koln, Constantin Cocarta, Univ. Tours si Constantin Cranganu, Univ. New York)

Conferinţe ale profesorilor consultanţi sau pensionari : Prof.dr.em. Ioan HÂRJOABĂ, Prof.dr. Ioan DONISĂ, Prof.dr. Elena ERHAN, Prof.dr. Nicolae BARBU;Prof.univ.dr. em. Alexandru UNGUREANU, membru corespondent al Academiei Române; Prof.univ.dr.em. Irina UNGUREANU

NOIEMBRIE

Festivalului UNIFEST, Conferinte; Competitii sportive; Film, Teatru, Opera, vizite la Muzee; Concursuri turistice, de fotografie, etc.; Târguri; Campanii; Concerte; Petreceri studenţeşti (15-21 noimembrie)