Hans Adam Schneider (n. 28 septembrie 1929, Zărneşti, Brasov) – inginer chimist, cercetător, profesor universitar. A adus contribuţii teoretice şi experimentale majore în domeniul cineticii chimice (Reacţii în fază gazoasă) şi fizico-chimiei polimerilor (Studii termogravimetrice, compatibilitatea şi reologia polimerilor).

A urmat şcoala elementară în Zărneşti (1936 -1940) şi liceul german “Honterus” în Braşov (1940 – 1948). Licenţiat al Facultăţii de Tehnologie Chimică din Timişoara (1954),  devine doctor în Chimie în 1957, sub conducerea acad. I.G.Murgulescu şi apoi cercetător, şef de colectiv de cercetare la Institutul de Chimie fizică al Academiei Române. Între 1962 -1963 face studii posdoctorale la Institutul de Chimie fizică al Academiei de Ştiinte a URSS, condus de acad. N. N. Semenov, laureat al premiului Nobel pentru Chimie. Din 1965 până în 1979 este profesor la Catedra de Chimie Fizică a Universitatii Al. I. Cuza. A fost decan al Facultatii de Chimie între 1972-1974. Între 1970–1971 este profesor invitat la Institutul de Chimie Macromoleculară de la Universitatea Freiburg, din Germania, iar între 1985–1996 profesor titular. A fost şeful secţiei de cinetică chimică la Institutul de Chimie macromoleculară P. Poni din Iaşi (1965-1979) şi doctor habilitat al Secţiei de Chimie Fizică a Polimerilor, la Institutul de Chimie Macromoleculară din Freiburg (1984). A publicat 210 lucrări ştiinţifice şi a scris cărţi de referinţă în domeniul cineticii chimice şi fizico-chimiei macromoleculelor. Este membru a numeroase societăţi ştiinţifice române şi străine, cum ar fi: American Chemical Society (ACS), American Physical Society (APS), International Confederation for Thermal Analysis (ICTA), Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Gesellschaft fur Thermische Analyse (GEFTA), Asociaţia Româna de Ştiinţa Polimerilor. A fost onorat cu Premiul Academiei şi cu acordarea titlului de Profesor Honoris Causa al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” şi al Universităţii Tehnice ,,Gh.Asachi” din Iaşi.

Profesorul Hans Adam Schneider a contribuit în mod esenţial la modernizarea şi dezvoltarea Catedrei de Chimie Fizică a Universităţii ,,Al. I. Cuza “, iniţiind cercetări moderne, remarcabile, care au condus la formarea unui colectiv puternic. Profesor prin vocaţie şi cercetător de elită de talie internaţională, profesorul Hans Adam Schneider şi-a adus un aport important la pregătirea a numeroase serii de absolvenţi şi doctoranzi şi la ridicarea prestigiului şcolii româneşti de chimie.