PANAITESCU SCARLAT

30.01.1867-22.03. 1938

Scarlat Gh. Panaitescu s-a născut în judeţul Iaşi, tatăl fiind agicultor, arendaş şi negustor, mama trăgându-se din vechi boieri moldoveni. La Iaşi a făcut şcoala primară şi Liceul Naţional, urmând apoi Şcoala Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti (1884-1886), Şcoala Militară Politehnică din Paris (1886-1888). Tânăr locotenent, funcţionează stagiar la Observatorul Astronomic de la Mont Souris, în anul 1889 îşi ia licenţa în matematică la Sorbona, urmând apoi Şcoala de Aplicaţie şi Geniu de la Fontainbleau (1890-1892).

Întors în ţară, a  predat matematică, astronomie, geodezie, construcţii şi fortificaţii la Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu din Bucureşti (1892-1904), topografie la  Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti (1899-1904) şi la Şcoala Superioară de Război (1904-1912).

Panaitescu Scarlat a avut o carieră militară de excepţie, fiind şef al Serviciului Geniu al Corpului de Armată Iaşi până în anul 1898, comandant al regiunii fortificate Focşani-Nămoloasa-Galaţi din anul 1898, ajungând la gradul de general de armată. În anul 1918 s-a retras din armată.

La Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi a funcţionat pe postul de conferenţiar la Secţia de Geografie a Facultăţii de Ştiinţe în perioada 1920-1938. A predat cursurile: Cartografie-topografie, Geografie matematică: Pământul, astru al Universului; Pământul, locuinţa omului; Harta şi calendarul; Citirea hărţilor; Cartografie: suprafaţa cartografică în proiecţiunile azimutale şi a susţinut lucrările practice: Construcţii de reliefuri şi întocmiri de atlase, la Secţia de Geografie a Facultăţii de Ştiinţe. La Secţia agronomică a predat disciplina Topografie, curs şi lucrări practice. Prin străduinţa sa s-a înfiinţat şi dotat cu instrumente, hărţi şi cărţi, laboratorul de cartografie-topografie. A publicat cursurile ,,Curs de topografie. Cetirea hărţilor” (1909), ,,Curs elementar de cartografie” (1926), „Curs de geografie matematică” (1931, 1938). Activitatea didactică a fost completată de cursurile de astronomie şi geografie economică, susţinute în perioada 1920-1928, la Universitatea din Chişinău.

Activitatea ştiinţifică a generalului Panaitescu, axată mai ales pe cartografia matematică şi istoria cartografiei, s-a concretizat în publicarea a peste 40 de lucrări ştiinţifice, dintre care menţionăm monografiile „Din istoricul cartografiei”(1916), „Documentarea cartografică a României Mari la încheierea războiului” (1920), „Cartografie elementară, pagini de actualitate” (1927), „Aspecte economice şi sociale din Basarabia de la 1920-1927” (1927).

A fost membru activ al Societăţii geografice „Dimitrie Cantemir” din Iaşi, vicepereşedinte al secţiei militare a Societăţii Regale Române de Geografie (1909-1919), a înfiinţat filiala din Basarabia a S.R.R.G., devenind membru corespondent al Academiei Române în anul 1919.