Adolf HAIMOVICI (născut pe 1 octombrie 1912, Iaşi – decedat la 1 ianuarie 1993, Iaşi) – matematician, profesor la Universitatea din Iaşi.

Şcoala primară a facut-o la “Gh. Asachi”, apoi a urmat cursurile Colegiului Naţional, pe care le-a absolvit în 1930 ca şef de promoţie. Abilităţile matematice dobândite în timpul liceului l-au îndrumat să urmeze cursurile Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Al. I. Cuza”, cursuri pe care le absolvă în 1934.

Îşi susţine teza de doctorat în 1938 sub conducerea lui Al. Myller cu un subiect de geometrie diferenţială. Timp de 10 ani a predat la mai multe şcoli din învăţământul secundar.    În 1945 îşi începe cariera universitară la Facultatea de Matematică a Universităţii «Al. I. Cuza». În 1981 i se acordă titlul de profesor emerit al Universităţii.

Cursurile predate de prof. A. Haimovici (Ecuaţii diferenţiale şi integrale, Ecuaţii cu derivate parţiale, Teoria distribuţiilor) se caracterizează printr-un înalt nivel ştiinţific precum şi prin bogăţia de idei; unele dintre acestea s-au materializat în tipărirea unor tratate universitare.

Activitatea ştiinţifică se împarte între trei mari domenii de interes: geometria diferenţială, ecuaţiile funcţionale şi matematicile aplicate. A publicat peste 150 de articole ştiinţifice, memorii şi cărţi între care amintim: Geometria analitică şi diferenţială, Ecuaţiile fizicii matematice, Ecuaţii diferenţiale cu funcţii de mulţime ca necunoscute, Modele matematice în dinamica populaţiilor.

Timp de trei decenii a condus Seminarul de Ecuaţii Funcţionale şi Analiză Numerică în cadrul caruia a coordonat  peste 30 de teze de doctorat.

Prof.  A. Haimovici a fost  director al Bibliotecii Seminarului Matematic « Al. Myller » şi redactor-șef al Secţiei de Matematică a Analelor Ştiinţifice ale Universităţii « Al. I. Cuza».

Sesizând rolul important pe care informatica îl juca în viitorul ştiinţei, prof. A. Haimovici a încurajat cercetările în acest domeniu şi a contribuit la formarea unei şcoli de informatică la Facultatea de Matematică din Iaşi şi la înfiinţarea Centrului de Calcul al Universităţii.

Prof. A. Haimovici a acordat timp şi atenţie sprijinirii învăţământului secundar, a prezentat numeroase conferinţe şi a scris articole şi cărţi adresate profesorilor şi elevilor. Ca o recunoaştere a acestei activităţi, un concurs naţional de matematică aplicată adresat elevilor îi poartă numele.