Ilie Grămadă

I. Născut pe 10 decembrie 1911, sat Zăhăreşti, com. Stroieşti, jud. Suceava – decedat la 11 august 1999, Iaşi. Studii secundare la Suceava şi Vatra Dornei, universitare la Cernăuţi. Doctor în filosofie (1938). Asistent la Universitatea din Cernăuţi (1944). Conferenţiar la Universitatea din Iaşi (1948). Profesor (1971). Profesor consultant (1977). Secretar ştiinţific al Academiei Române, filiala Iaşi (1951-1959). Director al Teatrului Naţional din Iaşi (1959-1969). Director al Editurii Junimea (1970-1975). Decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

II. Preocupări pentru teologie, istorie medievală universală, istoria filosofiei, istoria artei.

III.Confucianismul şi morala creştină, în „Candela”, Cernăuţi, 1942.

Academia Mihăileană, în „Iaşul literar”, 1960.

Cruciadele, Bucureşti, 1961.

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. 1816-1966, Bucureşti, 1967.

Franţa lui Richelieu şi Mazarin, Iaşi, 1971.

Aspects des relations moldo-polonais dans les trois premières décenies du XVe siècle, în Rocznik Lubelski, Lublin, 1976.

De la conştiinţa de neam la conştiinţa naţională – trăsătură distinctă a istoriei românilor, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, LIV, nr. 5-8/1978.