Ioaniţescu Constantin (n. 1 ianuarie 1921, Cârligul Mare, jud. Buzău) – primul cadru didactic de educaţie fizică din Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. A urmat şcoala elementară în localitatea natală, continuând apoi cursurile Şcolii Normale „Spiru Haret” din Buzău, promoţia 1941. În luna septembrie al aceluiaşi an a fost numit învăţător în comuna Lăpuşna, R.S.S. Moldovenească. În octombrie 1941 s-a înscris la Şcoala Superioară de Educaţie Fizică din Bucureşti, urmând cursurile concomitent cu funcţia de învăţător. După absolvirea facultăţii, în 1945, a trecut examenul de definitivat pentru învăţători, iar în 1946 şi pe cel de capacitate pentru profesor secundar. Activitatea didactică a continuat-o apoi, începând cu data de 1 septembrie 1946, ca  profesor titular la Şcoala Pedagogică de Băieţi din Buzău. La 1 februarie 1949 a fost numit lector la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din Bucureşti, unde a funcţionat până la 30 noiembrie al aceluiaşi an. În continuare a activat ca profesor de educaţie fizică la Şcoala Pedagogică de Băieţi din Buzău până la 6 mai 1950, când a fost numit asistent cu delegaţie de lector la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, ca responsabil pentru educaţia fizică. Trebuie amintit că, începând cu anul universitar         1950-1951, educaţia fizică a fost introdusă ca disciplină obligatorie în cadrul învăţământului universitar. La 17 septembrie 1958, i-a încetat activitatea în învăţământul superior, fiind numit profesor de educaţie fizică în învăţământul mediu din Iaşi. Între timp, a urmat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ieşene, pe care a absolvit-o în anul 1961. La         1 octombrie 1966 a revenit în învăţământul superior, prin transfer, pe post de lector suplinitor la Institutul Pedagogic de 3 ani din Iaşi, iar din 15 februarie 1969, titular. În cadrul facultăţii de profil a predat disciplinele Teoria şi metodica educaţiei fizice, Istoria educaţiei fizice – elaborând cursul pentru studenţii anului I şi Volei. Pe lângă activitatea didactică, a exercitat şi pe cea de arbitru divizionar de volei. De asemenea, a condus Comisia Judeţeană de Volei Iaşi, având funcţia de preşedinte. A fost nevoie să se pensioneze în toamna anului 1983, datorită faptului că toate facultăţile de profil din ţară au fost nevoite să-şi înceteze temporar activităţile (mai puţin Institutul Naţional de Educaţie Fizică din Bucureşti). Reîntors la Buzău, în 1983, a condus timp de 7 ani Comisia Judeţeană de Fotbal. Pentru întreaga sa activitate, profesorul Constantin Ioaniţescu a primit din partea forurilor abilitate distincţia Merite Sportive.