Simon Fişel (n. 13 mai 1921, Hârlău, România – 24 aprilie 2007, Israel) – chimist, profesor universitar şi cercetător de mare calitate.

Cursurile şcolii primare şi studiile liceale le-a făcut într-un recunoscut centru de cultură din acea vreme, Botoşani. După patru ani de la terminarea Facultăţii de Chimie a Universităţii ieşene, ani petrecuţi în cercetare, pe 1 decembrie 1949 se încadrează asistent la facultatea pe care a absolvit-o. Concomitent este şi cercetător la Institutul de Chimie Macromoleculară ,,Petru Poni” din Iaşi. În perioada 1952-1955 pregăteşte şi susţine teza de doctorat, sub îndrumarea acad. Radu Cernătescu. În 1963 este titularizat conferenţiar la Catedra de Chimie Anorganică şi Analitică iar din 1964 are norma de bază la Universitatea „Al. I. Cuza”. Promovarea rapidă ca profesor, aduce după sine numirea, în 1968, ca şef al catedrei în care activa şi, în acelaşi an, i se acordă şi dreptul de conducere de doctorat. Activitatea ştiinţifică prolifică îi asigură un deplin meritat titlu de doctor docent în anul 1970. Cu intermitenţe, a mai deţinut funcţia de şef de catedră între 1972 şi 1978. În toată perioada de activitate didactică şi de cercetare, a colaborat cu nume mari ale cercetării româneşti şi străine. Rodul muncii sale s-a concretizat în peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară sau peste hotare, 5 cărţi şi manuale şi peste 50 contracte de cercetare. A fost printre puţinii specialişti din România care a structurat Chimia Analitică modernă, bazată pe analiza instrumentală, rupând cu tradiţia laboratorului de chimie tributar metodelor analitice specifice secolului al XIX-lea. În 1984 se repatriază în Israel, cu familia. Deşi pensionat, continuă să lucreze până la sfârşitul vieţii, ca expert în diferite întreprinderi farmaceutice.

Meritul ştiinţific şi valoarea didactică de necontestat l-au plasat pe prof. dr. doc. Simon Fişel în galeria marilor noştri profesori. Dar, fără îndoială, meritul cel mai mare a fost că a creat o remarcabilă şi modernă şcoală de Chimie Analitică la Facultatea de Chimie a Universităţii Al.I.Cuza din Iaşi.