IUNIE

Physics Education, Seminar Internațional

3-6 iunie

IEEE ROMSC  201o – Conferință Internațională

7-8 iunie

Conferinţa Naţională de Fizică Teoretică

23-25 iunie

IAPS Physics Student, manifestare studențească

3-6 iunie

SEPTEMBRIE

Conferinţa Naţională de Fizică – CNF 2010

7-10 septembrie

LUNAR

Seratele SOPHYS