Olga Necrasov (n. 01 septembrie 1910, Sankt Petesburg – 03 octombrie 2000, Iaşi) – biolog antropolog, profesor universitar.

A urmat studiile primare şi secundare la Şcoala “Notre Dame” de Sion din Iaşi, iar cele superioare la Universitatea din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe, secţia Ştiinţe Naturale (promoţia 1932). Olga Necrasov s-a specializat în antropologie la Varşovia, Breslau şi München (1935-1937) şi a devenit Doctor în Ştiinţe Naturale, specializarea antropologie în 1940, la Universitatea din Iaşi. A început cariera universitară, didactică şi de cercetare, imediat după absolvirea studiilor superioare, parcurgând toate treptele ierarhice până la cea de Profesor Doctor Docent, specialist în Anatomie comparată şi Antropologie. A iniţiat şi dezvoltat noi direcţii de cercetare la Iaşi: antropologia biologică contemporană, paleoantropologia, morfologia ecologică şi funcţională, arheozoologia. A înfiinţat şi organizat colecţiile de paleoantropologie şi arheozoologie din cadrul Laboratorului de Morfologie animală al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A dezvoltat cercetarea antropologică românească în calitate de Director al Centrului de Cercetări Antropologice Bucureşti şi Şef al Secţiei de Antropologie a Filialei Iaşi a Academiei Române.

Membru al Academiei Române, corespondent din 1963 şi titular din 1990, precum şi a altor societăţi ştiinţifice din ţară şi străinătate, Olga Necrasov s-a bucurat de o largă recunoaştere. Pentru meritele sale deosebite, a fost distinsă cu numeroase titluri, medalii sau premii. In 1980 a primit medalia şi premiul „P. Broca”, acordate de Societatea de Antropologie din Paris, pentru întreaga activitate ştiinţifică în domeniul antropologiei.

Lăsând o moştenire ştiinţifică deosebită, cu peste 250 de publicaţii, şi amintirea unui dascăl de aleasă vocaţie şi frumuseţe sufletească, Olga Necrasov s-a stins din viaţa în Iaşi, la 03 octombrie 2000.