Merică Alexandru – profesor universitar. Absolvent al Institutului de Cultură Fizică din Bucureşti, cu specializarea atletism, promoţia 1955. În 1960, a fost numit asistent cu delegaţie de lector la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Iaşi. Pe parcursul celor 35 de ani de activitate, în cadrul facultăţii ieşene, domnul profesor universitar Alexandru Merică a îndeplinit funcţiile de şef de catedră (Sporturi Individuale) timp de 10 ani (1962-1972) şi decan (1972-1978). În ceea ce priveşte activitatea sportivă de performanţă, în anul 1955 a devenit campion naţional al României la săritura în înălţime. Între 1949-1968, a fost componentul echipei naţionale de atletism a României. Retras din activitatea sportivă, a devenit, începând cu 1956, antrenor categoria a II-a, obţinând în 1968 categoria I-a. Din 1952 este Maestru al Sportului la atletism. Privind activitatea ştiinţifică, domnul profesor universitar a publicat cărţi şi cursuri (7), cele mai sugestive fiind: Metodica predării exerciţiilor de atletism (1993), Tehnica exerciţiilor de atletism (1994) şi Atletism – Metodica dezvoltării calităţilor motrice (1995) şi numeroase lucrări de specialitate (38).