Ilie Minea

I. Născut pe 15 iulie 1883, sat Turcheş, com. Săcele, jud. Braşov – decedat la 20 februarie 1943, Iaşi. Studii secundare la Braşov, universitare la Budapesta şi la Bucureşti. Doctor în istorie (1907). Specializări la Universitatea din Viena şi la Institutul de Istorie din acelaşi oraş. Profesor secundar la Caransebeş (1908-1909). Bibliotecar la Biblioteca Arhivelor Statului (1911). Voluntar şi combatant în timpul primului război mondial. Profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi, Catedra de Istoria Românilor (din 1922). Membru al Senatului universitar din Iaşi (1929-1931). Membru de onoare al Societăţii Numismatice Române (din 1940). Director al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi (1941-1943).

II. Cercetări şi preocupări de istorie şi arheologie medievală, istorie economică, socială, culturală şi militară, relaţii internaţionale. Fondator al revistei „Cercetări istorice” din Iaşi (1925), precum şi al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” pe lângă Facultatea de Litere şi Filosofie (1941).

III.Lupta de la Mirăslău – şi încă ceva, în „Tribuna”, VI, nr. 165, 7/20 septembrie 1902, p. 1-2.

Relaţiile politice dintre Ţara Românească şi Ungaria pe timpul lui Ludovic I, în „Convorbiri literare”, XLIV, vol. 2, nr. 10, 1910, p. 1121-1140.

Principatele Române şi politica orientală a împăratului Sigismund. Note istorice, Bucureşti, 1919.

Primii pârcălabi moldoveni din Chilia. O interpretare a cronicii lui Ureche, în „Ioan Neculce”, 1923, fasc. 3, p. 187-188.

Începutul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu. Discutarea câtorva izvoare, în „Cercetări istorice”, I, nr. 1, 1925, p. 100-113.

Curs de istoria Moldovei, 1432-1457, Iaşi, 1932-1933.

Influenţa bizantină în regiunea carpato-dunăreană până la sfârşitul secolului al XII-lea în baza monedelor răspândite, în „Buletinul Societăţii Numismatice Române”, XXVII-XXVIII, nr. 81-82, 1933-1934, p. 97-114.

Când s-a mutat reşedinţa domnească de la Târgovişte la Bucureşti, în „Cercetări istorice”, X-XII, nr. 1, 1934-1936, p. 338-339.

Câteva date despre B. P. Hasdeu, ca profesor la Iaşi, şi ceva despre T. Maiorescu, în „Arhivele Olteniei”, XIV, nr. 72-82, 1935, p. 200-205.

Mihail Kogălniceanu şi învăţământul superior din Iaşi, în „Cuget moldovenesc”, X, nr. 6-7, 1941, p. 18-24.