Constantin Burduja (24 februarie 1906-26 iulie 1983)- biolog, profesor universitar, director al Grădinii Botanice (1958-1962), iniţiatorul şcolii de morfologie şi anatomie vegetală la Universitatea din Iaşi.

A urmat şcoala primară în satul natal (Borniş-Neamţ) şi liceul “Petru Rareş” în Piatra Neamţ, promoţia 1931. Licenţiat al secţiei Ştiinţe naturale de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi (1935), C. Burduja îşi susţine teza de doctorat „Contribuţie la studiul florei şi vegetaţiei din Depresiunea Roznov-Neamţ” în anul 1949, sub conducerea înaintaşului său C. Papp. A predat Geobotanica, Fitogeografia şi Morfologia plantelor pănă în 1971, când se pensionează, funcţionând în continuare ca profesor consultant şi conducător de doctorat.

Florist şi ecolog neîntrecut, autor al unui număr de peste 100 de lucrări ştiinţifice, privind vegetaţia Molodovei şi Dobrogei, iniţiator al studiilor de anatomie vegetală comparată, ecologică şi experimentală, C. Burduja este citat în diferite lucrări de sinteză şi tratate publicate în străinătate. Alături de renumitul botanist E. Ţopa, este considerat unul dintre ctitorii noii grădini botanice din Dealul Copoului, al cărei fondator a fost pus în anul 1963.