Vasile Russu

I. Născut pe 1 decembrie 1937, com. Turţ, jud. Satu Mare – decedat la 11 ianuarie 2007, Iaşi. Studii secundare la Satu Mare, universitare la Iaşi. Doctor în istorie (1976). Preparator (1961-1965). Asistent (1965-1968). Lector (1968-1976). Conferenţiar (1976-2003). Profesor (2003). Şef al Catedrei de Istorie Universală (1977), la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii „Al. I.

Cuza” din Iaşi. Membru al Societăţii de Știinţe din România.

II. Cercetări orientate îndeosebi spre viaţa politică din România în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, preocupându-se de caracteristicile regimului politic instituit după detronarea lui Al. I. Cuza. Contribuţii importante în legătură cu detronarea domnitorului autohton şi aducerea unui prinţ străin, cauzele luptelor politice din perioada instabilităţii guvernamentale şi parlamentare (1866-1871). Reţin atenţia şi contribuţiile referitoare la lupta naţională a românilor împotriva dualismului austro-ungar.

III. Colaborator la Cuza Vodă in memoriam, Iaşi, 1973; Independenţa – luptă milenară a poporului român, Iaşi, 1977; România în relaţiile internaţionale. 1699-1939, Iaşi, 1980; Românii în istoria universală, vol. I-II, Iaşi, 1986-1987; Republica în România de la idee la faptă, Iaşi, 1988.

Din lupta opiniei publice româneşti împotriva instituirii dualismului austro-ungar (1866-1868), în AŞUI ist., t. XIV, octombrie, 1968, p. 47-71;

Instituirea şi organizarea regimului politic al burgheziei şi moşierimii (februarie – iunie 1866), în AŞUI ist., t. XVI, fasc. II, 1970, p. 136-155;

Consideraţii privind constituirea partidului conservator din România, în AŞUI, t. XVIII, fasc. I, 1972, p. 118-148;

Consideraţii privind teoria alianţei burghezo-moşiereşti, în AIIAI, XV, 1978, p. 456-463;

Cauzele luptelor politice dintre grupările liberale şi conservatoare în anii instabilităţii guvernamentale (1866-1871), în „Cercetări istorice”, s. n., IX-X, 1978-1979, p. 411-437;

Transilvania în istoria modernă, vol. I – Revoluţia naţională a românilor din Transilvania 1848-1849, Iaşi, 1999;

Viaţa politică în România (1866-1871), vol. I – De la domnia pământeană la prinţul străin, Iaşi, 2001; vol. II – De la liberalismul radical la conservatorismul autoritar, Iaşi, 2001.