Gala Galaction (Grigorie Pişculescu) s-a născut pe 16 aprilie 1879 în localitatea Dideşti-Teleorman. Personalitate multilaterală: profesor de teologie, romancier, nuvelist şi eseist, Gala Galaction se numără printre elitele culturii literare şi teologice româneşti.

În Bucureşti a urmat Liceul „Sf. Sava” (1890-1898) şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie (1898-1899) apoi pe cele ale Facultăţii de Teologie din Capitală (1899-1903), iar Facultatea de Teologie din Cernăuţi i-a conferit titlul de Doctor în Teologie (1909). A îndeplinit unele funcţii administrativ-eclesiastice; defensor eclesiastic de Râmnic şi Argeş (1909-1922), misionar al Arhiepiscopiei Bucureştiului (1922-1926). Începând cu 1926 devine titular al Catedrei de Introducere şi Exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din Chişinău unde activează până în 1941 după care se transferă la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi predă până în 1947. Personalitate teologică multiculturală, Gala Galaction a publicat numeroase studii în specialitatea predată, articole, meditaţii, predici şi conferinţe. S-au bucurat de un mare succes literar şi prin publicaţiile sale de beletristică: nuvele, romane, cronici, note de călătorie şi articole cu tentă creştin-moralizatoare. Mai presus de toate însă s-a impus prin realizarea, împreună cu Vasile Radu, a traducerii Bibliei cu titlul „Biblia sau Sfânta Scriptură” (Bucureşti 1936). Majoritatea Bibliilor sinodale, începând cu cea din 1968 şi terminând cu ultima ediţie, sunt de fapt reproduceri ale traducerii realizate de cei doi. Prodigioasa sa operă religioasă şi literară a fost apreciată chiar din timpul vieţii şi s-a concretizat prin conferirea a numeroase premii şi distincţii bisericeşti şi civile, dintre care amintim; Premiul Academiei Române (1915), Premiul Societăţii Scriitorilor Români (1933), Medalia „Meritul Cultural” clasa a II-a (1934), Premiul Naţional Literar (1935), Premiul Naţional pentru Proză (1942). A fost membru activ al Academiei Române (1947). Recunoaşterea calităţii operei sale literare este probată şi prin permanenta reeditare. Teologul, profesorul, preotul şi scriitorul Gala Galaction (Grigorie Pişculescu) a trecut la cele veşnice la 8 martie, 1961 în Bucureşti.

(Vezi: Prof. Univ. Pr. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002)Prof. Univ. Petre Semen