Doctor Honoris Causa

 • Virgil Nemoianu, Universitatea Catolică Americană din Washington D.C.

În prezent deţine catedra specială „William J. Bayron Distinguished Professorship” la Universitatea Catolică din capitala Statelor Unite. A mai predat la Universităţile din Bucureşti, Londra, Cambridge, Amsterdam, Cincinnati şi Berkeley (California), a ţinut conferinţe şi a prezentat comunicări la circa 50 de universităţi din Europa şi din America de Nord. Este autorul a peste 15 cărţi şi 600 de articole şi recenzii apărute în România, Elveţia, Anglia, Statele Unite, Olanda, Canada, Germania, Ungaria şi în alte ţări.
Domeniile sale de specialitate sunt romantismul european, teoria literaturii şi istoria intelectuală a secolelor al XIX-lea şi al XX-lea.

A publicat mai multe volume, printre care: Îmblânzirea Romantismului (The Taming of Romanticism) (Harvard, 1985), în care lansează conceptul de romantism Biedermeier ce defineşte forma în care curentul se adaptează în Balcani, studiu fundamental pentru cei care cercetează romantismul.

 • Henning Hopf

Henning Hopf este professor de chimie organică la Universitatea Tehnică Braunschweig, Germania. A studiat chimia la Universitatea din Göttingen și la Universitatea din Wisconsin, Statele Unite, unde și-a luat doctoratul în 1967. După întoarcea în Germania, a lucrat la universitățile din Marburg, Karlsruhe și Wurzburg, înainte de a accepta postul de la Braunschweig. Principalele sale domenii de cercetare sunt prepararea hidrocarburilor și studiul rearanjării termice a acestora. A primit numeroase premii pentru activitatea sa științifică.

 • Cardinal Zenon Grocholewski

Cardinalul Zenon Grocholewski este prefect al Congregației pentru Educație Catolică și Mare Cancelar al Universității Pontificale Gregoriene. A fost hirotonist în 1963 la arhidioceza din Poznan, Polonia, unde a lucrat trei ani, înainte de a obține titul de doctor în Drept Canonic la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma.

În calitate de Prefect al Congregaţiei pentru Educaţia Catolică a Sfântului Scaun, expert în jurisprudență ecleziastică și Drept Canonic, și-a adus o contribuție însemnată la reformarea sistemului de învăţământ al Bisericii Catolice și deopotrivă la redactarea Noului Drept Canonic.

Eminența sa Zenon Grocholewski a fost proclamat Cardinal de către Papa Paul Ioan al II-lea în Consistoriul din februarie 2001. Este autorul unei vaste bibliografii de peste 700 de titluri, editată în 14 limbi (latină, poloneză, italiană, germană, franceză, engleză, slovacă, spaniolă, portugheză, cehă, maghiară, rusă, bielorusă, croată),

 • Carol Iancu

Istoric, specialist în istoria evreilor din România.

Originar din România, născut în anul 1946, Carol Iancu este profesor de istorie contemporană la Universitatea Paul-Valéry, Montpellier 3, Franța. Conduce Centrul de Cercetări și Studii Evreiești și Ebraice din Montpellier. Este secretar general al Asocieției prietenilor lui Jules Isaac și co-președinte al Antantei Iudeo-Creștine, autor a numeroase lucrări consecrate istoriei evreilor și relațiilor internaționale.

Lista cărţilor sale (Les Juifs en Roumanie (1866-1919). De l’exclusion à l’émancipation, Aix-en-Provence, 1978; Bleichröder et Crémieux. Le combat pour l’émancipation des Juifs de Roumanie devant le Congrès de Berlin. Correspondence inédite (1878-1880), Montpellier, 1987); L’Émancipation des Juifs de Roumanie (1913-1919). De l’inégalité civique aux droits de minorité: l’originalité d’un combat à partir des guerres balkaniques et jusqu’à la Conférence de paix de Paris, Montpellier, 1992; Les Juifs en Roumanie (1919-1938). De l’émancipation à la marginalisation, Louvain, 1996; La Shoah en Roumanie. Les Juifs sous le régime d’Antonescu (1940-1944). Documents diplomatiques français inédits, Montpellier, 2005), fără a mai aminti volumele de documente consacrate aceleiaşi chestiuni) – traduse, toate, şi în limba română – au schiţat, de-a lungul timpului, o originală sinteză, din perspectiva evoluţiei statutului acestei minorităţi la noi.

 • Giuseppe D’Ascenzo, Universitatea „La Sapienza” din Roma

Și-a făcut studiile superioare la Roma, unde a absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii „La Sapienza” cu note maxime. Și-a început cariera universitară ca asistent la Institutul de Chimie Analitică şi în 1969 a o obținut o bursă de studii din partea NATO care i-a permis să studieze în SUA, la Universitatea din Houston, Texas, unde a urmat cursuri de specializare în tehnici inovatoare. Odată întors la Roma, și-a reluat activitatea universitară ca asistent titular.

La Universitatea „La Sapienza” din Roma, începând din anul 1988 profesorul Giuseppe D’Ascenzo este director al Departamentului de Chimie, unde reuşește să înfiinţeze Colegiul Directorilor de Departamente, organism academic interdisciplinar, un punct de întâlnire între diferite structuri.

Din 1994 este decan al Facultăţii de Matematică, Fizică şi Ştiinţe Naturale, iar în anul 1997 este ales rector al Universităţii “La Sapienza”, funcţie pe care o va ocupa pană în anul 2004.

Profesorul Giuseppe D’Ascenzo este membru al multor societăţi ştiinţifice, naţionale şi internaţionale şi autor a peste 150 de publicaţii.

 • Jesús Huerta de Soto

Jesús Huerta de Soto, profesor de Economie Politică la Universitatea Rey Juan Carlos din Madrid, este unul dintre cei mai cel mai importanți exponenți al Școlii Austriece de Economie. Ca autor, translator, publicist și profesor, Jesus Huerta de Soto se numără de asemenea în rândul celor mai activi “ambasadori” ai liberalismului clasic pe plan mondial. Este autorul a numeroase lucrări (printre care “Monedă, Credit bancar și Cicluri Economice”) și articole publicate în prestigioase publicații de specialitate (ex. “The Review of Austrian Economics”)

Jesus Huerta de Soto a elaborat un tratat despre bani și sistemul bancar și a scris prefața la noua ediție spaniolă a lucrării lui Ludwig von Mises, “Human Action”.


 • Annamaria Silvana de Rosa, Universitatea Sapienza din Italia

Annamaria de Rosa este profesor de atitudini și reprezentări sociale, comunicare și New Media, domenii în care a efectuat o susținută și apreciată activitate de cercetare. A elaborat mai mult de o sută de articole în reviste de specialitate și a susținut prelegeri la numeroase conferințe internaționale. Este, de asemenea, inițiatoarea Programului Doctoral European, având ca principal obiect de studiu  reprezentările sociale și comunicarea, primul de acest gen prin care se acordă diplomă dublă recunoscută mutual de cele 16 universități europene partenere.

  • a primit titlul de Doctor Honoris Causa pe 23 septembrie 2010
 • Haïm Brézis, Universitatea Paris IV

Haim Brézis este matematician francez de origine română, membru de onoare al Academiei Române din 1993. A obținut titlul de doctor la Universitatea din Paris în 1972, sub coordonarea lui Gustave Choquet. Este asociat străin al Academiei Naționale de Științe din Statele Unite și deținătorul mai multor titluri onorifice, acordate de numeroase universități.

 • Michael Metzeltin, Director al Institutului de Romanistică al Universităţii din Viena

Michael Metzeltin este o personalitate de prim rang în domeniul filologiei romanice, bucurându-se de o largă și unanimă apreciere în plan universal.

Membru al Academiei de Științe a Austriei, membru de onoare al Academiei Române, doctor honoris causa la numeroase universități din întreaga lume, profesorul Metzeltin este autorul unei opere științifice întinse și diverse, între care se remarcă vasta lucrare cu caracter enciclopedic, în mai multe volume, Lexicon der romanischen Linguistik.

Vorbind foarte bine, alături de toate celelalte limbi romanice, și limba română, Michael Metzeltin este, prin întreaga sa activitate, un asiduu și eficient propagator al studiului limbii și culturii române, conducând, în calitate de director, Institutul de Romanistică al Universității din Viena, poate cel mai important centru de romanistica din Europa

  • A primit titlul de Doctor Honoris Causa pe 8 aprilie 2010

Profesor de onoare

 • Nancy Ide, Vassar College, SUA

Unul dintre cei mai importanţi specialişti în domeniul lingvisticii computaţionale, prof. Nancy Ide din cadrul Vassar College, SUA, va primi joi, 25 martie, titlul de Profesor de Onoare al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”. Titlul va fi acordat la iniţiativa Facultăţii de Informatică într-o ceremonie ce va începe la ora 14.00 şi se va desfăşura în Sala Senatului a UAIC.

Nacy Ide este fondatoarea Text Encoding Initiative (TEI) – un standard de reprezentare a informaţiilor lexicale – care este şi astăzi, la 22 de ani după iniţierea proiectului, standardul de facto pentru codificarea textelor digitale din ştiinţele umaniste. El a contribuit în mod considerabil la dezvoltarea limbajului de marcare extensibil (Extensible Markup Language, XML).

Doamna prof. dr. Ide este membru al Facultăţii de Informatică din cadrul Vassar College din 1982, unde predă cursuri de Teoria Calculului, Teoria Limbajelor şi Automatelor, Proiectarea Compilatoarelor şi Lingvistică Computaţională. In ultima parte a anilor 1980 a contribuit la dezvoltarea curriculei de informatică pentru asemenea instituţii, aceasta servind de atunci ca bază pentru curricula de informatică în universităţile de arte liberale din Statele Unite.

Condus de domnia sa, Departamentul de Informatică a fost înfiinţat la Vassar în 1991, oferind pentru prima dată specializarea independentă Informatică. A fost şefa departamentului timp de 20 de ani până în 2009, perioadă în care a îndrumat dezvoltarea programei spre a deveni una dintre cele mai bune programe de informatică într-o universitate de arte liberale din Statele Unite.

În 1997, Nancy Ide a participat pentru prima dată la Eurolan – şcoala de vară a Facultăţii de Informatică dedicată Prelucrării Limbajului Natural. Impresionată de studenţii ieşeni, doamna Nancy Ide a mai venit de şase ori în România (de patru ori la Iaşi) pentru a se implica în organizarea acestor şcoli şi pentru a împărtăşi studenţilor şi nouă experienţa ei didactică şi de cercetare.

Distincţia de Profesor de Onoare al Universităţii Alexandru Ioan Cuza i se oferă prof.dr. Nancy Ide în semn de recunoaştere a meritelor ştiinţifice de excepţie şi a îndelungatei colaborări cu universitatea noastră şi cu alte instituţii de cercetare din România.

 • Vasile Cristea, Universitatea Babeş-Bolyai

Vasile Cristea este doctor în biologie și profesor universitar la Catedra de Taxonomie

și Ecologie a Universității “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde activează din 1971. A desfășurat o activitate de cercetare în domeniul fitosociologiei, reconstrucției ecologice și ocrotirii naturii în România, până în prezent publicând 10 cărți (dintre care 5 manuale universitare), două monografii și peste 75 de articole, privitoare mai ales la structura și evoluția vegetatței din diverse regiuni ale Transilvaniei. Este de asemenea directorul Grădinii Botanice „Alexandru  Borza” din Cluj-Napoca.

 • Micheline Cosinschi-Meunier, Universitatea Lausanne, Elveţia

Profesor asociat la Institutul de Geografie, Facultatea de Geoștiințe și a Mediului din cadrul Universității Lausanne, Elveția. Între 1997-1999 a colaborat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași la implementarea Proiectului pentru Cooperare în Știință și Cercetare cu țările central și est-europene. Prin intermediul acestuia s-a pus la punct harta de bază a comunelor românești, a fost structurată baza de date despre populație și au fost pregătiți tineri cercetători români în vederea efectuării analizelor teritoriale pertinente.

Prof. Micheline Cosinschi-Meunier s-a specializat în domeniul cartografiei automate. În acest sens, a dezvoltat un program profesional de cartografie tematică, denumit CarThema, cu ajutorul căruia se realizează hărți tematice bazate mai ales pe date statistice (de tipul informațiilor rezultate în urma efectuării recensământului)

 • Dan Simovici, Universitatea Massachusetts

A absolvit Facultatea de Matematică la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în anul 1970,  iar în anul 1974 a obţinut titlul de Doctor în Informatică la Universitatea din Bucureşti. Între anii 1975 – 1981 a ocupat o poziţia de lector la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”,  unde a introdus pentru prima dată cursul de Limbaje formale şi Tehnici de compilare.

Din 1985 este Dan Simovici este profesor de informatică la Universitatea Massachussets – Boston,  unde ocupă şi funcţia de ”Director of the Computer Science Graduate Program”. Domeniile de cercetare ale domnului profesor Simovici, în care are contribuţii însemnate sunt:  Information-Theoretical Methods in Data Mining, Semantic Models in Databases, Algebraic Aspects of Multiple-Valued Logic. Profesorul Simovici este și Managing Editor la Journal for Multiple-Valued Logic and Soft Computing şi editor la  International Journal for Parallel, Emergent, and Distributed Systems şi International Journal for Software and Information Technologies.

 • Sorin Istrail, Universitatea Brown

A absolvit Facultatea de Matematică, secţia Informatică, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anul 1975, cu distincţia Summa Cum Laude. În anul 1979 a obţinut titlul de Doctor în Informatică la Universitatea din Bucureşti, sub conducerea domnului profesor Solomon Marcus. A ocupat până în 1983 o poziţie de cercetare la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”,  în cadrul Institutului de Matematică şi a Centrului de Calcul, având şi atribuţii didactice.

A publicat în 1988 prima idee pentru construcţia de “secvenţe universale de traversare” pentru derandomizarea drumurilor probabilistice unidimensionale. În 1995 a publicat, împreună cu un student angajat într-un program postdoctoral, primul algoritm de aproximare cunoscut până la acea dată pentru “Protein Folding”, având margini de eroare precis determinate matematic. În 2000 a rezolvat una dinre cele mai faimoase probleme, propusă în 1923, şi anume, cea legată de modelul tridimensional pentru “Ising” în statistica mecanică.

Este “Editor in chief” pentru “Lecture Notes in Bio-Informatics” (Springer Verlag) şi pentru “Journal of Computational Biology”..

 • Jean-Hugues Thomassin, Universitatea din Poitiers

Jean-Hugues Thomasin este profesor la Școala națională de Ingineri, Universitatea din Poitiers din 1988, fiind membru al Societății Franceze de Geologie, al Societății Franceze de Mineralogie si Cristalografie si al Societății Americane de Agronomie.

Domeniile de cercetare la care profesorul Thomassin și-a adus contribuții însemnate vizează alterarea sticlei naturale și artificiale, mineralogia aplicată, studiul suprafețelor materialelor.

 • Acordarea titlului de profesor de onoare unei personalităţi geografice: Prof.dr. Micheline Cosinschi de la Universitatea din Lausanne (Elveţia);