Luca Gheorghe (n. 9 aprilie 1932, Bacău)- profesor universitar doctor. A urmat cursurile şcolii elementare la Buhuşi, absolvind în anul 1942. Între 1942 şi 1948 a fost elevul Liceului Teoretic din Buhuşi, ultimele două clase (a X-a şi a XI-a) urmându-le la Liceul Teoretic de Băieţi din Bacău, promoţia 1950. În acelaşi an, a susţinut examenul de admitere la Institutul de Cultură Fizică din Bucureşti, absolvind în anul 1954 cu specializarea baschet. Activitatea didactică a început-o la data de 15 noiembrie 1954, ca profesor de educaţie fizică la Şcoala Medie Tehnică de Mecanică din Iaşi, unde a funcţionat până la 24 iunie 1955, când a fost numit, de la 1 septembrie 1955,  la Liceul „Costache Negruzzi” din Iaşi. Între 24 iunie 1955 şi 1 septembrie 1955 a profesat la Şcoala de Meserii şi Profesională Construcţii din Iaşi. La 1 octombrie 1960 a fost numit, prin transfer de la Liceul „Costache Negruzzi”, pe post de asistent la Facultatea de Educaţie Fizică din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Iaşi. La 1 octombrie 1961 a fost promovat lector suplinitor, ulterior titular de la 15 februarie 1952, funcţie deţinută până în 1990, dată la care a fost avansat în funcţia de conferenţiar. Din 1992 până în 2005 (anul pensionării) – profesor. În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a îndeplinit funcţia de şef de catedră (1969-1973,    1990-1992) şi decan (1992-2000). De asemenea, a activat ca antrenor de baschet categoria I-a (1954), a profesat în Algeria la Universitatea Constantine (1974-1976) şi Universitatea din Alger (1976-1979). A fost membru în Federaţia Română de Baschet, Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (C.N.E.A.A.), a deţinut funcţia de preşedinte al Comisiei Judeţene de Baschet Iaşi. Privind activitatea ştiinţifică, a obţinut titlul de doctor în Ştiinţe ale Educaţiei (1999), fiind autor a peste 80 de lucrări în ţară şi în străinătate, printre care: Baschet (1970), Guidé pour baschetboll (Module d’éducation physique) – 1979, Baschetul în şcoală (1993 – coautor), Sportul pentru toţi (2001 – coautor).