Profesor universitar dr. Napoleon D. TOPALĂ

(n. 1928, Săveni – 1988, Iaşi) – creatorul Şcolii ieşene de Microbiologie

Născut în Moldova de Nord, în oraşul Săveni, şcolit în urbea natală, apoi pe băncile Liceului “Grigore Ghica” din Dorohoi, profesorul Napoleon Topală şi-a desăvârşit pregătirea de naturalist în capitala culturală a Moldovei, absolvind în mod strălucit – cu titlul de „şef de promoţie” – cursurile Facultăţii de Ştiinţe Naturale, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anul 1950. Format sub mâna iluştrilor profesori ai vremii, care slujeau biologia românească ieşeană (Petre Jitariu, Petru Şuster, Constantin Papp, Oreste Marcu, Mariana Papafil ş.a.), tânărul absolvent a îmbrăţişat cariera didactică universitară imediat după absolvire, slujind-o cu dragoste şi devotament vreme de aproape patru decenii. Având o temeinică pregătire biologică generală, lui Napoleon Topală (doctor în fiziologie animală, sub conducerea acad. Petre Jitariu, în anul 1960) i s-a încredinţat în anul 1961 disciplina de Microbiologie generală. El a dezvoltat în mod constant acest domeniu de graniţă al cunoaşterii biologice, fiind astăzi considerat, pe drept cuvânt, creatorul Şcolii ieşene de Microbiologie.

Ca recunoaştere a calităţii activităţii sale didactice, Profesorul Napoleon D. Topală a fost distins în anul 1985 cu titlul de „Profesor universitar evidenţiat”, după ce în 1979, alături de Profesorul Vlad Artenie, a fost onorat de Academia Română cu Premiul „Emanoil Teodorescu”, pentru realizările remarcabile pe tărâmul ştiinţelor viului.

Un moment de referinţă în activitatea profesorului l-a reprezentat, înfiinţarea şi sub conducerea sa (după anul 1970) a Laboratorului de Microbiologie industrială din cadrul Institutului De Cercetări Biologice Iaşi.

În plus, profesorul Napoleon D. Topală a organizat, începând din anul 1976, în sistem bienal, Simpozionul de Microbiologie Industrială şi Biotehnologie, patru dintre ediţii având loc la Iaşi (1976-1987), îngrijindu-se personal de tipărirea volumelor de lucrări ştiinţifice cumulative ale respectivelor manifestări.