Constantin Mihul

Constantin MIHUL

(n. 18 decembrie 1897, Ciac-Maidan, Tighina, Basarabia –

d. 6 august 1986, Iaşi),

fizician, profesor universitar

Urmează şcoala primară în satul natal (1903-1907). În 1907 se înscrie la „Şcoala Spirituală” din Chişinău, unde urmează o clasă pregătitoare şi patru clase normale. În perioada 1913-1918 urmează „Seminarul Teologic” din Chişinău. În anul 1918 devine student la Facultatea de Ştiinţe (secţia Fizico-Chimice) a Universităţii din Iaşi. În 1921 susţine cu succes examenul de licenţă, fiind numit (la 1 octombrie 1921) asistent la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii ieşene.

În perioada 1924-1928 este trimis la Universitatea din NANCY (Franţa) pentru studii de doctorat, obţinând titlul de doctor în fizică (sub îndrumarea profesorului F.CROZE), în anul 1928. În anul 1931 este avansat conferenţiar, iar din 1941 este numit profesor titular, până în 1968, când devine profesor consultant.

În activitatea de cercetare ştiinţifică se remarcă prin iniţierea şi dezvoltarea unor domenii noi (spectroscopie şi fizica plasmei) la Universitatea din Iaşi. În teza de doctorat aduce contribuţii originale valoroase la clasificarea liniilor spectrului OII şi OIII. Aduce contribuţii importante la elucidarea, prin metode spectroscopice, a compoziţiei chimice a benzinelor reprezentative din petrolurile româneşti. Aceste studii au fost utilizate pentru construirea unor instalaţii folosite la rafinarea petrolului. De asemenea, a efectuat studii sistematice referitoare la spectroscopia stării condensate, propagarea radiaţiilor electromagnetice în medii cu parametri optici variabili.

A publicat, în reviste de specialitate de prestigiu, peste 70 lucrări şi a participat cu lucrări, la numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale (Rusia, Olanda, Germania, s.a). A publicat pentru studenţi cursurile: Mecanică fizică şi cuantică, Optică, Optică Geometrică.

Sub îndrumarea sa au susţinut tezele de doctorat 22 tineri fizicieni.

A fost primul decan al Facultăţii de Fizică, a fost prorector al Universităţii „Al.I.Cuza” şi o perioadă îndelungată a fost şef de catedră.