MARTIE

  • ,,Fii şi tu chimist !” – acţiuni de promovare a Facultăţii de Chimie în liceele din zona Moldovei;
  • „Chimia – noi orientări pentru dezvoltare durabilă în învăţământ şi cercetare”,  Masă rotundă, Parteneri: Universitatea  Poitiers şi Universitatea Orsay.

APRILIE

  • Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, Ediţia a II-a

MAI

  • ,,Metode şi mijloace de învăţământ pentru chimie”- Sesiune  ştiinţifico-metodică , Universitatea  “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

IUNIE

  • Conferinţe susţinute de profesorii invitaţi de la universităţile partenere
  • „Aspecte moderne ale chimiei anorganice”,  Simpozion , Partener – Universitatea de Stat Moldova, Colectivul  de Chimie anorganică, Facultatea de Chimie – Chişinău;
  • „Fii şi tu chimist !” – sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti

IULIE

  • ,,Prezent şi perspective în colaborarea dintre Facultatea de Chimie Iaşi şi Facultatea de Chimie – Chişinău, Universitatea de Stat Moldova”,  Masă rotundă

OCTOMBRIE

GENERAL

  • ,, Excelenţă şi inovaţie în domeniul chimiei”- participare inter-universitară, Workshop;
  • Sărbătorirea prof.dr. Alexandru Cecal la 70 de ani.