Ungureanu Octavian (n. 1 decembrie 1933, Iaşi) – profesor universitar. Absolvent al Institutului de Cultură Fizică din Bucureşti, promoţia 1957, cu diplomă de profesor şi atestarea „specializarea gimnastică” pentru sportul de performanţă. În anul 1958 a fost încadrat pe post de asistent la Catedra de Educaţie Fizică (catedră independentă, comună pe universitate din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi). Începând cu anul universitar 1967-1968, odată cu trecerea Institutului Pedagogic în cadrul Universităţii, această catedră a fost alipită Facultăţii de Educaţie Fizică, formând catedra a treia. Noua structură nu va cuprinde însă nici o activitate a facultăţii, rămânând să se ocupe mai departe de activităţile de educaţie fizică şi sport pentru studenţii din universitate şi pentru cele ale Clubului Sportiv (echipele reprezentative). Pe linia sportului de performanţă, domnul profesor Octavian Ungureanu a activat timp de 20 de ani (1958-1978), ca antrenor categoria I-a la Centrul de gimnastică de pe lângă Clubul Sportiv Municipal Iaşi, antrenor în taberele naţionale de juniori şi tineret organizate de Federaţia Română de Gimnastică, antrenor la lotul naţional de gimnastică pentru juniori şi tineret (1962-1972), arbitru de categoria federal pentru concursurile de gimnastică la nivel naţional şi internaţional. În acest timp, a pregătit şi format o pleiadă de gimnaşti de valoare şi de lot naţional,  precum: Karol Stark, Dan Grecu, Jan Ciobanu, Ştefan Merluşcă, Adrian Poeană. În ceea ce priveşte competenţele personale, a fost numit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în Comisia pentru îndrumarea şi evaluarea periodică a facultăţilor de educaţie fizică (1967-1982). Între anii 1982-1984, a predat în Algeria la Facultatea de Educaţie Fizică din Setif cursul şi lucrările practice la disciplina Gimnastica de bază. Între 1996-2000, a făcut parte din Comisia pentru educaţie şi sport din cadrul  Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (C.N.E.A.A.). Timp de 11 ani (1990-2001), a fost ales ca membru în Consiliul ştiinţei şi sportului din România, ca specialist în sportul de performanţă. Privind activitatea publicistică a domnului profesor Octavian Ungureanu, aceasta cuprinde un număr de 4 titluri de cărţi de nivel naţional, ca autor şi coautor, respectiv Metodica dezvoltării mobilităţii la gimnaşti (1968), Activitatea sportiv-turistică pionerească (1971), Îndrumătorul profesorului de educaţie fizică (1973) şi Performantica – interferenţe – sinergii – confluenţe (1996). Pentru întreaga sa activitate ştiinţifică, Consiliul Ştiinţei şi Sportului din România i-a conferit diploma şi titlul de Membru de Onoare. Activitatea universitară a acestui distins  profesor s-a întins pe o perioadă de peste 4 decenii (1958-1999), timp în care a manifestat preocupări permanente în creşterea continuă a calităţii procesului didactic.