George Vaideanu

George Văideanu s-a născut la 26 iunie 1924 în localitatea Podu-Iloaiei, Iaşi. A urmat cursurile Liceului Militar din Iaşi (1936-1944), apoi a absolvit cursurile Facultăţii de Filosofie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1949), având ca profesori pe Neculai Bagdasar, Alexandru Claudian, Ştefan Bârsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu. A devenit doctor în pedagogie în 1967, sub coordonarea profesorului Ştefan Bârsănescu.

Cariera universitară a profesorului George Văideanu include postul de conferenţiar la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din Iaşi (1959-1964), conferenţiar universitar la Catedra de Pedagogie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (1964-1968), profesor titular la aceeaşi catedră (1968-1996).

Ca director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice din Bucureşti (1967-1973) şi ca şef al secţiei „Structuri şi conţinuturi ale educaţiei preuniversitare” al Centrului UNESCO din Paris (1973-1980), Secretar General al Comisiei Naţionale Române pentru Unesco (1992), a iniţiat şi realizat cercetări incluse în câteva sute de articole şi studii publicate în ţară şi în străinătate.

A scris şi coordonat lucrări de referinţă în plan naţional şi internaţional pe teme de pedagogia artei, teoria educaţiei, didactică, curriculum, metodologia cercetării ştiinţifice, reformele sistemelor educative, pedagogie comparată – Educaţia estetică (1961) împreună cu Ştefan Bârsănescu, Cultura estetică şcolară (1967), Educaţia intelectuală – în calitate de coordonator (1971), Fundamenta Pedagogiae – în calitate de coordonator (1970), Educaţia la frontiera dintre milenii (1988), Conţinutul educaţiei, perspective mondiale până în anul 2000 (co-autor, împreună cu Sh. Rassekh), lucrare publicată în engleză, franceză (1987-1988) şi în chineză în 1992.

Meritele academice ale profesorului George Văideanu sunt recunoscute prin titlurile şi distincţiile ştiinţifice primite – Doctor Honoris Causa, la Universitatea Pedagogică de Stat din Chişinău (1994); International Man of the Year (1991-1992) in recognition of his services to education, la International Biographical Centre, Cambridge (1992); Award for Outstanding Achievement in Education la The American Biographical Institute (1987).