Adrian Neculau

Adrian Neculau (născut pe 30 august 1938, Ungureni-Botoşani) - psiholog, profesor universitar, iniţiator de şcoală în psihologia socială, fost prorector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (1993-2000).

A urmat şcoala generală în comuna Ungureni, apoi Liceul „A.T. Laurian” din Botoşani, promoţia 1956. Licenţiat al secţiei de Pedagogie – Limba si Literatura Română a Facultăţii de Litere si Filosofie din Iaşi, promoţia 1962. Îşi susţine în 1974 doctoratul cu tema Liderii in dinamica grupurilor, avându-l ca profesor coordonator pe Vasile Pavelcu. Întreaga cariera didactică o desfăşoară la Catedra de Psihologie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde a obţinut titlul de profesor în 1990. După schimbarea socială din 1989, s-a dedicat construcţiei instituţionale (Catedra de psihologie, Laboratorul de psihologie socială), formării noilor generaţii de psihologi şi stabilirii unor contacte de parteneriat cu laboratoare şi personalităţi ale psihologiei sociale din Europa. A devenit membru şi membru fondator al unor asociaţii profesionale europene de profil (L’Observatoire Européen des Représentations Sociales ; European Association of Experimental Social Psychology ; Association pour la Diffusion de la Recherche Internationales en Psychologie Sociale ; Centre International de Recherche, Formation et Intervention Psychosociologique), membru în comitetele de redacţie ale unor reviste internaţionale prestigioase (Cahiers internationaux de psychologie sociale ; Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe ; Psychologie et Société Nouvelle Revue de psychosociologie), a coordonat proiecte europene, având ca partenere laboratoare de psihologie din mai multe ţări, a organizat simpozioane şi congrese internaţionale la Iaşi. Este membru în comitetul executiv al consorţiului European PhD on Social Representations and Communication and So.Re.Com.THEmatic NETwork, Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, care organizează doctoratul european în psihologie socială. A creat două colecţii de psihologie la Editura Polirom, cele mai semnificative din România. Revista Psihologia socială, este cunoscută şi susţinută de specialişti din peste zece ţări. Este printre cei mai activi psihosociologi din Europa de Est.

A creat o şcoală românească în psihologia socială, iniţiind cercetări în domeniul reprezentării sociale a sărăciei, puterii, minorităţilor; a publicat mai multe studii şi monografii, a coordonat volume colective în care sunt analizate efectele psihosociale ale comunismului şi tranziţiei (La vie quotidienne en Roumanie sous le communisme (ed.), 2008, Paris; Dinamica grupului şi a echipei, 2007 ; Educaţia adulţilor, 2004; Violenţa. Aspecte psihosociale, 2003; Memoria pierdută, 1999; Psihosociologia schimbării, 1998; Câmpul universitar şi actorii săi, 1997; Liderii în dinamica grupurilor, 1977)