Constatin Papusoi

Constantin PĂPUŞOI

(n. 20 aprilie 1931, Paşcani, Iaşi –

d. 30 iunie 2005, Iaşi)

fizician şi profesor universitar

A absolvit Facultatea de Matematică şi Fizică – secţia de Fizică, în anul 1954. Şi-a început cariera didactică universitară în anul 1955, ca asistent al academicianului Ştefan Procopiu, în anul 1991 devenind profesor universitar la Catedra de Electricitate şi Fizică Electronică. Decan al Facultăţii de Fizică (1981-1985) şi al Facultăţii de Matematică şi Fizică (1985 şi 1989), din 1989 activează ca şef al Catedrei de Electricitate şi Fizică Electronică până în anul 1999.

A efectuat mai multe stagii de cercetare în străinătate, în laboratoare de geomagnetism din Franţa şi din fosta Uniune Sovietică, cel din anul 1964 de la Universitatea “Pierre et Marie Curie”, Paris VI, din cadrul laboratorului de geomagnetism, condus de către academicianul Emile Thellier, fiind esenţial în orientarea cercetărilor sale de pe parcursul mai multor decenii.

În cadrul tezei de doctorat studiază efectul vitezei de răcire asupra magnetizării remanente, rezultatele obţinute fiind cunoscute comunităţii internaţionale, deşi au fost publicate în mare măsură doar în ţară datorită condiţiilor din epocă.

Organizează un laborator de magnetism şi geomagnetism la standarde internaţionale. Iniţiază studii fundamentale ale particulelor magnetice fine şi ultrafine, cu aplicaţii în mediile de înregistrare magnetică, această direcţie fiind şi astăzi centrală în cadrul grupului de magnetism format de către profesorul Păpuşoi după anul 1989. Publică, împreună cu membrii grupului, mai multe lucrări în domeniul nano-magnetismului, fiind unul dintre primii cercetători din ţară care au avut viziunea importanţei unei astfel de tematici.

Fondează şi coordonează mai mulţi ani Centrul de Cercetare CARPATH (Center for Applied Research in Physics and Advanced Technologies), care este astăzi recunoscut în ţară drept centru de excelenţă în cercetarea ştiinţifică. Publică mai multe cărţi de specialitate, dintre care se remarcă, în mod deosebit, cursul de magnetism. Organizează prima conferinţă internaţională din România în domeniul nano-magnetismului şi participă la mai multe proiecte internaţionale în acest domeniu.