Dumitru RUSU (născut pe 25 martie în comuna Bulzeştii de Sus judeţul Hunedoara)  – economist, profesor doctor la Facultatea de Ştiinţe Economice 1962 Unversitatea “Al.I.Cuza” Iaşi.

Cursurile şcolii primare urmate în comuna Bulzeştii de Sus, judeţul Hunedoara, gimnaziul commercial din Oraviţa, Şcoala superioară de Comerţ din Cluj, licenţiat al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, 1940, doctor în ştiinţe economice din anul 1948 sub îndrumarea prof.dr. Dumitru Voina.

Asistent la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Braşov din anul 1944, conferenţiar la Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare din anul 1949, profesor la Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare din anul 1950, Directorul Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare din Iaşi (1953-1955), prodecan (1955-1958), decan (1959-1962) al Facultăţii de Industrie Uşoară din cadrul Institutului Politehnic Iaşi, prorector al Institutului Politehnic Iaşi (1962-1965), prorector al Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi (1965-1976) şef al Catedrei de Contabilitate (1962-1973), (1976-1983), doctor docent în ştiinţe din anul 1966, conducător de doctorat.

Domeniile în care s-a afirmat cu puncte de vedere originale sunt: Teoria şi bazele contabilităţii, Contabilităţile de ramură, Teorii şi sisteme de conducere a contabilităţii pe plan mondial, Analiza economic-financiară a întreprinderii.

Profesorul Dumitru Rusu a contribuit la crearea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi la afirmarea şcolii economice în cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi şi pe plan naţional.

A lăsat o urmă adâncă în istoria şi doctrinele contabilităţii, publicând o a doua traducere din lume a operei lui Luca Paciolo. A trăit şi creat sub imperiul unui crez fără margini: „cultura nu reprezintă un lux, ci o stringentă necesitate”.

A încetat din viaţă la 19 iulie 1998.