Ilie Popa

Ilie Popa

Ilie POPA (20 iulie 1907, Iaşi – 26 iulie 1983, Iaşi) – matematician, profesor la Universitatea din Iaşi.

A făcut studiile liceale la vestitul Colegiu Naţional « Costache Negruzzi » (fostul Liceu Internat). Între 1927 şi 1931 Ilie Popa a urmat cursurile Facultăţii de Matematică ale Universităţii « Al. I. Cuza ». În perioada 1931-1934 funcţionează ca asistent la Facultatea de Matematică şi îşi începe activitatea de cercetare sub îndrumarea profesorului Alexandru Myller. Împreună cu Mendel Haimovici publică primele articole de geometrie.

Îşi susţine în 1934 teza de doctorat « Contribuţii la geometria centro-afină diferenţială », sub conducerea profesorului Octav Mayer. Între 1936 şi 1938 primeşte o bursă din partea Academiei Române. Îşi face studiile post-doctorale la Roma, sub îndrumarea lui Enrico Bompiani, şi la Hamburg cu Wilhelm Blaschke.

Din 1937 ocupă o poziţie de conferenţiar la Facultatea de Matematică pînă în 1942 când devine profesor universitar. Îşi desfăşoară întreaga activitate ştiinţifică şi didactică la Universitatea « Al. I. Cuza » până în anul pensionării – 1973.

Timp de 25 de ani (1948 – 1973) a condus, la Facultatea noastră, catedra nou creată de Analiză Matematică.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Ilie Popa s-a conturat în domeniul geometriei şi analizei matematice; a publicat, singur sau în colaborare cu profesorii Gheorghe Gheorghiev sau Mendel Haimovici, 40 de articole ştiinţifice, articole citate deseori în ţară şi în străinătate.

Multă pasiune şi talent a depus profesorul în studiile sale de istoria matematicii. În cele 30 de articole publicate în această direcţie, a analizat cu migală şi acribie ştiinţifică începuturile cercetării matematice în Moldova (la Dimitrie  Asachi,  Nicu Botez sau Dimitrie Isopescul), urmărind, de asemenea, formarea şi fixarea terminologiei  matematice româneşti.

Profesorul Ilie Popa a fost, pe lângă un cercetător talentat, un excelent cadru didactic. Claritatea, rigoarea cursurilor sale, exemplele şi comparaţiile pertinente,  surprinzător de plastice, cu ajutorul cărora ştia să ilustreze cele mai profunde teorii matematice, tonul blând şi calm sunt calităţi didactice recunoscute şi apreciate de studenţii celor 40 de generaţii care i-au urmat cursurile. Unii dintre foştii studenţi au continuat colaborarea cu prof. Ilie Popa cu ocazia studiilor doctorale. Printre cei care au susţinut doctoratul sub conducerea amintim pe profesorii Nicolae Negoescu, Olga Costinescu, Nicolae Gheorghiu, Gheorghe Bantaş, Anca Precupanu, Theodor Precupanu, Liviu Florescu.

Prof. dr. doc. Ilie Popa a deţinut în timpul carierei sale mai multe poziţii de conducere în ierarhia academică. A fost Prorector al Universităţii « Al. I. Cuza » (1944-1945 şi 1966-1971), Rector al Institutului Pedagogic (1960-1961 şi 1964-1966) şi Director al Seminarului Matematic. În perioada 1961-1964 a funcţionat ca Director General în Ministerul Învăţământului.