Mihai-Vasile Jacota

Mihail-Vasile Jakotă (29 septembrie 1917, Iaşi – 19 februarie 2007, Iaşi) – jurist, profesor universitar

A absolvit Liceul Internat din Iaşi (1936). Licenţiat al Facultăţii de Drept din Iaşi (1940). Doctor în drept al Universităţii din Iaşi cu teza Contribuţii la studiul Legii celor XII Table. Avocat în Baroul Iaşi (1940). Judecător asistent la Tribunalul Iaşi (1943). Asistent universitar la catedra de Drept roman a Universităţii din Iaşi (1943-1948). Conferenţiar universitar (1948-1969) şi profesor universitar (1969-1983) la Facultatea de Drept din Iaşi unde a predat cursuri de Drept roman, Drept internaţional privat şi Dreptul comerţului internaţional. Profesor consultant (1983-2007). Profesor emerit (1998). Conducător de doctorat la Universitatea din Iaşi (1972).

A publicat cursuri şi manuale universitare în materia disciplinelor predate: Curs de drept internaţional privat (1961), Drept privat roman (în colaborare cu Vladimir Hanga, 1964), Drept internaţional privat (în colaborare cu I. Filipescu, 1968), Drept internaţional privat (1976), Curs de drept roman. Ius personarum. Ius rerum (1977), Drept privat roman (în colaborare cu Gheorghe Piticari, 1981), Drept privat roman (în colaborare cu Gheorghe Piticari, 1987), Drept roman (două volume, 1992), Drept internaţional privat (două volume, 1997), Drept roman (2002). Autor a numeroase articole şi studii de specialitate în periodice („Studii clasice”, „Analele ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi”, „Revista română de drept”, „Revue internationale des droits de l’Antiquité”, „Acta Congressus EIRENE”) şi volume colective (Studi in onore di G. Grosso, 1968; Études J. Macqueron, 1968; Poziţia juridică a străinilor în România, 1977; Scritti in onore din Antonio Guarino, 1982; Probleme de drept economic şi de drept comercial internaţional, 1983).

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a României (1972). Membru al Asociaţiei pentru istoria comparativă a drepturilor, Asociaţiei de Drept internaţional şi Relaţii internaţionale, Societăţii de Studii clasice etc. Decorat cu „Virtutea Militară clasa I” pentru meritele deosebite din timpul războiului (1944). Decorat pentru întreaga activitate didactico-ştiinţifică (2002).