Vasile Neamţu

I. Născut pe 19 decembrie 1922, sat Tişăuţi, com. Ipoteşti, jud. Suceava – decedat la 30 decembrie 2005, Iaşi. Studii secundare la Suceava, universitare la Iaşi. Asistent (1949). Doctor în istorie (Cluj, 1971). Vicepreşedinte al Comisiei monumentelor istorice pentru Moldova. Membru al Comisiei pentru istoria oraşelor din România a Academiei Române. Membru de onoare al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România. Membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi.

II. Cercetări orientare cu precădere către istoria şi arheologia oraşului medieval în spaţiul est-carpatic şi istoria tehnicilor agrare în Evul Mediu.

III.Contribuţii la problema uneltelor de arat din Moldova în perioada feudală, în „Arheologia Moldovei”, IV, 1966, p. 293-316.

Aspecte privind dezvoltarea demografică şi urbanistică a Iaşului în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în vol. Sub semnul lui Clio: Omagiu acad. prof. Ştefan Pascu, Cluj, 1974, p. 76-80 (în colaborare cu Eugenia Neamţu).

La technique de la production céréaliere en Valachie et en Moldavie jusqu’au XVIIIe siècle, Bucureşti, 1975 (lucrare distinsă cu Premiul N. Iorga al Academiei Române).

Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII (în colaborare cu Eugenia Neamţu şi Stela Cheptea), vol. I-II, Iaşi, 1980-1984 (vol. II a fost distins cu Premiul N. Iorga al Academiei Române).

Istoria medie a României. Prelegeri, Iaşi, 1982.

Istoria oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis), Iaşi, 1997.