Gheorghe Platon

I. Născut pe 26 februarie 1926, Buhuşi, jud. Bacău – decedat la 24 ianuarie 2006, Iaşi. Studii: Școala Normală „Gh. Asachi” şi Liceul Teoretic „Petru Rareş” din Piatra Neamţ (1936-1944, 1946), Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi (1946-1950). Preparator (1950), asistent (1950-1960), lector (1960-1970), conferenţiar (1070-1974), profesor (1974-1996). Profesor consultant (1996-2006). Doctor în ştiinţe istorice (1969). Şef al Catedrei de Istoria Românilor (1973-1983, 1989-1991). Membru corespondent al Academiei Române (1990-1993), membru titular (1993-2006). Premiul II al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului (MEI) pentru activitatea ştiinţifică (1968), premiul „N. Bălcescu” al Academiei Române (1975), „profesor evidenţiat” (1984), „profesor emerit” (1998). Secretar al filialei Iaşi a Academiei Române (1990-2000). Doctor Honoris Causa al Universităţii din Angers (Franţa) (1998), al Universităţii din Craiova (1999) şi al Universităţii din Suceava (2002). Cetăţean de onoare al oraşelor Bârlad şi Buhuşi şi al comunei Bălţăteşti (Neamţ).

II. Cercetări în istoria modernă a românilor (sec. XVIII-XIX). Contribuţii importante privitoare la începuturile modernităţii româneşti, Revoluţia de la 1848, formarea naţiunii române, a unităţii româneşti şi a statului naţional, la caracteristicile dezvoltării societăţii româneşti în secolul al XIX-lea, la relaţiile internaţionale.

III. Izgonirea ţăranilor răzvrătitori de pe moşii. Contribuţii la cunoaşterea frământărilor ţărăneşti din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea, „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Monografii, 1, 1966, 82 p. + anexe (Premiul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului).

Domeniul feudal din Moldova în preajma revoluţiei de la 1848, Iaşi, Edit. Junimea, 1973, 347 p. (premiul „N. Bălcescu” al Academiei Române, 1975).

Lupta românilor pentru unitate naţională 1855-1859. Ecouri în presa europeană, Iaşi, Edit. Junimea, 1974, 347 p.

L’Union des Principautés Roumaines, Bucarest, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, 89 p. (ediţii în limba engleză şi germană), (1980, ediţie adăugită, 110p.).

Geneza Revoluţiei române de la 1848. Introducere în istorie modernă a României, Iaşi, Edit. Junimea, 1980, 303 p. (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, a apărut la Iaşi, Edit. Universităţii „Al. I. Cuza”, 1999).

La  voie des Roumains vers l’independance, Bucarest, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, 103 p. (ediţii în limba engleză şi rusă).

Istoria oraşului Iaşi, I, Edit. Junimea, 1980, 613 p. + bibliografie, fotografii şi indice (sub redacţie).

România în relaţiile internaţionale –1699-1939, Iaşi, Edit. Junimea, 1980, 567 p. (sub redacţia).

Istoria Universităţii din Iaşi, Iaşi, Edit. Junimea, vol. I, 279 p., vol. II, 369 p., 1986 (sub redacţie).

Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context european, evoluţie socială şi politică (Date statistice şi observaţii istorice), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1995, 204 p. (în colaborare cu Alexandru – Florin  Platon).

Moldova şi începuturile revoluţiei de la 1848, Chişinău, Edit. Universitas, 1993, 480 p.

De la constituirea naţiunii la marea Unire. Studii de istorie modernă, vol. I – VI, Iaşi, Edit. Universităţii „Al. I. Cuza” , 1995-2006.

Românii în veacul construcţiei naţionale. Naţiune, frământări, mişcări sociale şi politice, program naţional, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 2005.