Vasile Cristian

I. Născut pe 5 iunie 1936, Movila Ruptă, jud. Botoşani – decedat la 12 octombrie 2006, Iaşi. Studii universitare la Iaşi. Doctor în istorie (1972). Preparator (1961-1962). Asistent (1962-1968). Lector (1968-1974). Conferenţiar (1974-1990). Profesor (1990). Şef al Catedrei de istorie universală (1974-1976). Decan al Facultăţii de Istorie-Filosofie (1976-1984). Şef al Catedrei de Istorie Naţională şi Universală (1984-1990).

II. Cercetări orientate mai ales către filosofia istoriei, istoriografie, istoria Asiei şi geografie istorică. Preocupări didactice deosebite, materializate inclusiv prin introducerea unor cursuri de Filosofia istoriei, Istoriografia generală şi a României şi Geografie istorică la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Contribuţii cu privire la istoria relaţiilor internaţionale în epoca modernă şi începuturile modernităţii româneşti şi universale.

III.Ioan Heliade Rădulescu şi ideile sale despre revoluţie, în AŞUI ist., IX, 1963, p. 15-35;

Premisele şi trăsăturile istoriografiei paşoptiste, în „Cercetări istorice”, II, 1971, p. 173-181;

Începuturile epocii moderne în istoria României, în AIIAI, IX, 1972, p. 444-453.

Prelegeri de istorie modernă universală, vol. I-II, Iaşi, 1973-1976.

Considérations sur le commencement de l’époque moderne dans l’histoire universelle, în „Revue roumaine d’histoire”, XVIII, 1979, nr. 2, p. 313-328.

Contribuţia istoriografiei la pregătirea ideologică a Revoluţiei Române de la 1848, Bucureşti, 1985 (lucrare distinsă cu premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române);

Fausser l’histoire, un jeu dangereux à propos de l’Atlas historique paru à Budapest en 1984, în „Contemporanul”, nr. 52, 1985, p. 8-9 (în colaborare);

Istoria relaţiilor internaţionale. Sugestii pentru o „istorie totală”, în Istoria ca lectură a lumii. Volum coordonat de Leonid Boicu, Gabriel Bădărău şi Lucian Nastasă, Iaşi, 1994, p. 189-200;

Istoriografia paşoptistă, Iaşi, 1994.

O pagină din istoria cenzurii ieşene – editarea manualului de Istoria Moldovei a lui Ion Albineţ, în „Cercetări istorice”, XVII2, 1998, p. 373-382.

Istoria Asiei. Prefaţă de Mihai Cojocariu, Bucureşti, 2002.