Gheorghe I. Brătianu

I. Născut pe 3 februarie 1898, Ruginoasa, jud. Baia (actualmente în jud. Iaşi) – decedat la 23 aprilie 1953, Sighetul Marmaţiei. Studii secundare la Iaşi, universitare la Iaşi şi la Paris. Doctor în filosofie (Cernăuţi, 1923). Doctor în Litere (Paris, 1929). Profesor la Catedra de Istorie Universală a Universităţii din Iaşi (1924-1940). Director al Institutului de Istorie Universală din Iaşi (1935-1940). Din 1940, a activat la Bucureşti. Director al Institutului de Istorie Universală „N. Iorga” din Bucureşti (1941-1947). Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere (1941-1943). Membru titular al Academiei Române (1942-1948). Liderul unei facţiuni din cadrul Partidului Naţional Liberal în anii ’30 – aşa-zisa facţiune georgistă. Deputat în mai multe legislaturi în anii ’20-’30.

II. Cercetări şi preocupări temeinice privind geneza şi continuitatea elementului etnic românesc în spaţiul carpato-danubiano-pontic, formarea statelor medievale româneşti, istoria economică şi socială a Bizanţului, istoria comerţului italian în Marea Neagră şi, în general, a bazinului pontic.

III.Concepţiunea actuală a istoriei medievale. Lecţie de deschidere a cursului de istorie medievală cu un apendice bibliografic, Bucureşti, 1924.

Recherches sur le commerce génois dans la Mer Noire au XIIIème siècle, Paris, 1929.

Une énigme et un miracle historique: le peuple roumain, Bucarest, 1937.

Études byzantines d’histoire économique et sociale, Paris, 1938.

Origines et formation de l’unité roumaine, Bucarest, 1943.

O lege votată în dieta Transilvaniei din 1863, în AARMSI, s. III, t. XXV, Mem. 17, Bucureşti, 1943, p. 747-759.

Cuvinte către români. Zece conferinţe şi prelegeri, Bucureşti, 1942.

La Bessarabie: droits nationaux et historiques, Bucarest, 1943.

Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, Bucureşti, 1945.

La mer Noire. Des origines à la conquête ottomane (postum), München, 1969.