Valer Pop

Valer POP

(n. 3 septembrie 1931, Gârbou, jud. Cluj, –

d. octombrie 2004, Iaşi)

fizician, profesor universitar, inventator

A elaborat, în cadrul tezei de doctorat, modelul soluţiilor cu mai multe componente, verificat experimental şi citat în literatura de specialitate. A realizat, pentru prima dată în România, filtre de polarizare şi a brevetat metode pentru determinarea birefringenţei.

A urmat cursurile şcolii primare (1938-1942), ale gimnaziului bilingv (română, maghiară) (1942-1946) şi ale Şcolii Pedagogice de băieţi în comuna Gherla, judeţul Cluj. În perioada 1946-1950 a fost student la Facultatea de Matematică şi Fizică, secţia Fizică a Universităţii Al.I.Cuza din Iaşi (1950 -1954). După absolvire, şi până la sfârşitul vieţii, a fost cadru didactic al Facultăţii de Fizică, promovând toate gradele didactice până la funcţia de profesor.

Era un om demn, corect, conştiincios şi disciplinat, pentru care munca reprezenta nu numai modul său de viaţă ci şi un cult. Nu admitea nici un fel de compromis sau de superficialitate.

A fost tot timpul preocupat de modernizarea laboratoarelor de Optică şi Spectroscopie, de abordarea unor subiecte moderne de cercetare şi cu aplicaţii în industrie. După îndelungate studii, a realizat primele filtre de polarizare, a pus la punct metoda spectrului canelat în studierea foliilor anizotrope, a elaborat metode ingenioase pentru estimarea birefringenţei foliilor subţiri anizotrope. Impreună cu profesorul Constantin Mihul, sub a cărui conducere şi-a obţinut titlul de doctor în fizică în anul 1967, profesorul Valer Pop a contribuit la dezvoltarea cercetărilor din domeniul Opticii şi Spectroscopiei, prin abordarea unor teme de cercetare cum ar fi: studiul spectral al produselor petroliere româneşti, studiul spectral al interacţiunilor intermoleculare din lichidele simple. Munca sa stiinţifică este caracterizată prin ingeniozitate, profunzime, rigoare şi analiza critică a datelor experimentale. A publicat peste 60 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate, cum ar fi: ,,Analele Stiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza, ,,Spectrochimica Acta part A”, sau ,,J. Macromolecular Science”. Lucrările au fost citate şi folosite de mulţi cercetători din domeniul spectroscopiei interacţiunilor intermoleculare.

A predat, la un înalt nivel ştiinţific, cursurile de Optică şi de Spectroscopie, studenţilor Facultăţii de Fizică, obţinând rezultate bune, care au asigurat angajarea de către Intreprinderea de Optică Română (IOR) a numeroşi absolvenţi de la Facultatea de Fizică din Iaşi. A publicat un curs de Optică, la Editura Universităţii Al.I.Cuza, şlefuit prin revizuiri repetate şi considerat astăzi un reper în activitatea masteranzilor, doctoranzilor şi a specialiştilor din domeniul Opticii.

Profesorul Pop Valer îşi merită un loc de onoare în galeria profesorilor care, prin rezultatele muncii lor, au contribuit la prestigiul Universităţii ieşene.