Ion Creangă. Matematician, profesor universitar şi rector al Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (1955-1972) s-a născut la 1 ianuarie 1911 în comuna Adâncata, judeţul Botoşani.

Între anii 1918-1929 a urmat şcoala primară şi cursurile liceale (Liceul Naţional) la Iaşi, iar apoi a optat pentru studiul matematicii la Universitatea “Al. I.Cuza”. În perioada 1938-1939 şi-a desăvârşit pregătirea profesională la Roma, unde a frecventat cursurile unor renumiţi profesori precum E. Bompiani, F. Severi, B. Segre şi a susţinut doctoratul sub îndrumarea profesorului Bompiani.

În 1949, Ion Creangă a devenit profesor la Catedra de Algebră a universităţii ieşene, ocupând apoi importante poziţii în ierarhia universitară: decan al Facultăţii de Matematică şi Fizică (1949-1953)  vice-rector al Universităţii “Al.I.Cuza” (1953-1955) şi rector al aceleiaşi universităţi (1955-1972).

Distins profesor, renumit pentru eleganţa, rigoarea şi claritatea expunerilor sale, Ion Creangă a avut o contribuţie esenţială la organizarea remarcabilă a sărbătorii centenarului Universităţii (1960), a susţinut dezvoltarea de noi colaborări internaţionale, a sprijinit în mod concret “Analele Ştiinţifice ale Universităţii” şi a iniţiat noi direcţii de studii în universitate (cercetări operaţionale).

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de prof. Ion Creangă se circumscrie geometriei diferenţiale, algebrei şi teoriei numerelor şi se materializează în 10 tratate şi manuale şi peste 60 lucrări ştiinţifice publicate.

În geometria diferenţială a obţinut rezultate importante în problema transformărilor prin plane tangente, a introdus noţiunea de curbură conică, a evidenţiat rolul direcţiilor caracteristice, în studiul corespondenţelor punctuale, etc. În algebră a studiat, obţinând rezultate interesante, unele ecuaţii matriciale, subspaţiile invariante ale unui spaţiu vectorial, algebrele Lie nedistributive, iar în teoria numerelor s-a ocupat de congruenţele binome.

Întreaga sa activitate (didactică, ştiinţifică şi de modernizare a universităţii) îl înscrie în galeria marilor profesori ai universităţii ieşene.

S-a stins din viaţă la Iaşi la 21 mai 1987, la vârsta de 76 ani.