Constantin Martiniuc (n. 10 iunie 1915, Ciudeiu – Bucovina de nord; d. 6 decembrie 1990, Iaşi) – geograf, profesor universitar, cel mai reprezentativ geomorfolog şi întemeietor de şcoală în acest domeniu la Universitatea ieşeană.

Descendent dintr-o modestă familie ţărănească, a urmat cursurile şcolii primare în satul natal, cele secundare în orăşelul Storojineţ şi cele superioare la Secţia de Geografie a Facultăţii de Ştiinţe de la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi,  pe care a absolvit-o cu excelente aprecieri, fiind reţinut imediat ca asistent (1939-1950), şef de lucrări (1950-1951), conferenţiar (1951-1966), profesor (1966-1980), plus calificativul de doctor docent, conducător de doctorat şi, după pensionare, profesor consultant.

Cursul său de Geomorfologie a captivat multe generaţii de studenţi, iar cercetările detaliate asupra reliefului ţării au tentat pe mulţi să-i urmeze în meserie, unii devenind apreciate cadre didactice la catedră, alţii prestigioşi cercetători în domeniu. În cele peste 150 de lucrări publicate a abordat tematici variate sub aspect ştiinţific, tehnic ameliorative şi al utilizării practice, îmbinând astfel cercetarea fundamentală cu cea aplicativă, în sprijinul elaborării planurilor de sistematizare, pe de o parte privind creşterea productivităţii economice a teritoriului,  pe de alta,  măsurile tehnice adecvate protecţiei mediului.

Profesorului Martiniuc îi datorăm, între altele, un sistem original de cartografiere geomorfologică, precum şi o remarcabilă regionare geomorfologică a teritoriului ţării pe baze moderne tectono-structurale, regionare inclusă în prestigiosul volum “Monografia geografică a R.P.România” (1960).

Pentru valoarea întregii sale activităţi, C.Martiniuc a fost apreciat cu onorante funcţii didactice şi ştiinţifice: şef de catedră, membru în Consiliul profesoral al Facultăţii şi în Senatul Universităţii, director al Staţiunii de Cercetări Stejarul – Pângăraţi, preşedinte al Filialei Iaşi a Societăţii de Geografie, conducător al Filialei Iaşi a Institutului de Geografie din cadrul Academiei Române, membru al Comitetului Naţional de Geografie,  a făcut parte ,ca specialist geomorfolog, în diferite organisme ştiinţifice naţionale şi internaţionale.