MARTIE

 • Întîlnirea anuală a studenţilor Erasmus-Socrates
 • Revista „Dialogi Europaei”, lansare

APRILIE

 • Sesiunea anuală a studenţilor Şcolii doctorale
 • Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti

MAI

 • Ştiinţele Antichităţii în universităţile europene: trecut, prezent, viitor. 150 ani de cercetare la Universitatea din Iaşi, Simpozion internaţional

IUNIE

 • Învăţământul arheologic şi cercetarea arheologică la Universitatea din Iaşi, Simpozion

SEPTEMBRIE

 • Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi în alte Universităţi româneşti şi europene (sfârşitul sec. al XIX-lea-sfârşitul celui de-al doilea război mondial, Simpozion internaţional
 • Carol Iancu, Conferinţă

OCTOMBRIE

 • 130 de ani de relaţii diplomatice româno-germane, 1880-2010, Simpozion internaţional
 • Istoria Universităţii din Iaşi.  Istoria la Universitatea din Iaşi, Sesiune de comunicări şi lansarea volumelor cu aceste titluri


NOIEMBRIE

 • Universitatea din Iaşi în comunism. Personalităţi, personaje şi politici publice în anii 1945-1990, Simpozion internaţional