JICA PETRE (născut în 1922 la Balta Albă, Râmnicu Sărat) – economist, jurist, conferenţiar universitar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi.

În satul Băile, comuna Balta Albă, Râmnicu Sărat, a urmat 6 clase primare, liceele teoretice din Baia Mare, Orăştie, Râmnicu Sărat (1944), licenţiat în drept la Universitatea Bucureşti (1950), licenţiat în economie la Academia de Studii Economice Bucureşti (1950), doctor în economie la Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi.

Asistent şi lector universitar la Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare Iaşi (1950-1955), lector la ISEP Bucureşti (1955-1962), cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Economice (1956-1962), conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi.

Distins cu premiul Academiei Române în 1980 pentru lucrarea “Determinarea eficienţei progresului tehnico-ştiinţific şi a calificării”, membru fondator al Societăţii de Ştiinţe Economice” din România (1959), vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) (1991-1994).

Studiile şi articolele publicate de Petre Jica au fost consacrate abordării temelor fundamentale ale economiei întreprinderii. În cadrul acestor teme se remarcă contribuţia la abordarea din punct de vedere teoretic şi metodologic a conceptului de eficienţă şi îndeosebi cu privire la progresul tehnic, investiţii şi calificare.

Cercetător atent şi tenace al problemelor economiei întreprinderii, în peste 110 articole şi studii în reviste de specialitate, creator şi mentor pentru cercetarea în domeniul ştiinţelor economice. A încetat din viaţă la 20 iunie 2007.