Luca Alice (n. 15 ianuarie 1934, Comoşteni, jud. Dolj) – profesor universitar doctor. În satul natal a urmat cursurile şcolii elementare în perioada 1941-1945, după care a continuat şcoala generală şi liceul la Şcoala medie tehnică de cultură fizică din Craiova, absolvind în 1952, frecventând apoi cursurile Institutului de Cultură Fizică din Bucureşti (1952-1956), trecând examenul de licenţă cu specializarea gimnastică. După finalizarea studiilor superioare a fost repartizată la Consiliul Regional pentru Educaţie Fizică şi Sport Iaşi, ca metodist regional (1956-1957). A cerut transferul în învăţământul preuniversitar, iar din toamna anului 1957 a fost încadrată ca profesoară la Liceul Pedagogic şi Liceul nr. 4 din Iaşi. În paralel, a desfăşurat şi activitatea de performanţă ca antrenoare la Centrul de gimnastică din Iaşi, pe care l-a înfiinţat. În 1960 a fost transferată la Catedra de Educaţie Fizică a Universităţii „Al. I. Cuza” pe postul de asistent, iar din 1963 asistent cu delegaţie de lector la Catedra de Gimnastică din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Concomitent cu activitatea didactică a exercitat şi profesiunea de antrenor la Clubul Sportiv Universitatea, secţia de Gimnastică ritmică pe care a condus-o. Între septembrie 1974 şi septembrie 1978 a fost detaşată de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului ca lector în învăţământul superior în Algeria, la Universităţile din Constantine (1974-1976) şi Alger (1976-1978). În toamna anului 1978 a revenit la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, care funcţiona în cadrul Universităţii ieşene, unde şi-a continuat activitatea didactică până în 2004 (anul pensionării). Privind activitatea socială, doamna profesoară Alice Luca a fost membru în Biroul Regional al Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport din Iaşi (1957-1974), Comisia Regională de Gimnastică (1978-1990, preşedinte), Comisia Regională pentru Educaţie Fizică şi Sport Feminin (1957-1974, 1978-1990), American Romanian Academy of Arts and Sciences. A primit din partea organelor abilitate pentru activităţile desfăşurate în promovarea educaţiei fizice şi a sportului de performanţă medaliile „Merite în Sport” şi „Merite în activitatea culturală a judeţului Iaşi”. Activitatea ştiinţifică a doamnei profesor universitar doctor Alice Luca este una deosebită, fiindu-i publicate cărţi (9), cursuri universitare (8) şi un număr foarte mare de lucrări de specialitate (peste 100), cele mai reprezentative fiind Gimnastica în ciclul gimnazial (1997) şi Gimnastica în şcoală (1998).