Profesorul Călin Petru Ignat şi-a dedicat întreaga activitate didactică, ştiinţifică şi managerială înfiinţării şi dezvoltării Informaticii la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.

Născut la 28 Septembrie 1935 la Sfântu Gheorghe, a absolvit Colegiul Naţional din Iaşi în 1953 după care a fost admis la Facultatea de Matematică şi Fizică a Universităţii Alexandru Ioan Cuza. A obţnut licenţa cu distincţie în 1958 şi a fost încadrat preparator la facultate. Până în 1997, când a cerut pensioanarea, a urcat toate treptele universitare: asistent, lector, conferenţiar şi profesor la Catedra de Ştiinţa Calculului de la Facultatea de Matematică şi, din 1992, la Facultatea de Informatică.  A obţinut doctoratul în 1974 cu teza  “Contibutions to the approximation of the operator equations solutions”,  pentru ca mai târziu să publice articole în domenii precum: analiză numerică, modelare, sisteme informatice, inteligenţă artificială cu aplicaţii în medicină iar din 1982 în domeniul optimizării reţelelor de distribuţie a apei (42 lucrări comunicate sau publicate în colaborare, în acest domeniu). Ca profesor a predat numeroase cursuri de Analiză numerică şi Informatică, unele din ele introduse pentru prima dată în facultate: Inteligenţă artificială, Inginerie software etc. A fost director al Centrului de Calcul al Universităţii unde, în 1979, iniţiază Infoiaşi, primul simpozion naţional de Informatică şi introduce noi direcţii de cercetare precum: Metode formale, Procesarea limbajului natural. De altfel,  Centrul de Calcul a fost în acea perioadă locul unde s-au format  numeroşi cercetători care au devenit apoi profesori la Facultatea de Informatică din Iaşi sau la facultăţi şi institute de cercetare din străinătate (mai ales din SUA).

Profesorul Călin Ignat a îndeplinit funcţii precum: şef de catedră, decan şi rector al Universităţii. În 1992,  Catedra de Ştiinţa Calculului de la Facultatea de Matematică a devenit prima facultate de Informatică din România; nici o altă persoană nu a contribuit atât cât a făcut-o profesorul Ignat pentru ca această facultate să se nască şi să se dezvolte continuu. A fost, de asemenea decan al facultăţii, conducător de doctorat; primul doctor în Ştiinţe exacte, specialitatea Informatică, a fost condus de domnia sa.  După pensionarea la cerere, în 1997, a continuat activitatea ca profesor consultant şi a publicat un număr apreciabil de lucrări, în colaborare, în domeniul analizei sistemului de distribuţie a apei (ultima lucrare comunicată la Conferinţa Internaţională “Tehnologii avansate în producţia de apă potabilă, epurarea şi reutilizarea apelor uzate” 23 – 24 Iunie 2009, Bucureşti).

Întreaga comunitate a Informaticii ieşene – profesori, studenţi, cercetători – datorează profesorului Ignat stadiul actual de dezvoltare a facultăţii.