IANUARIE

  • Academia culturală Toma de Aquino: „Receptarea tomismului în România”

APRILIE

  • „Secularizarea şi evanghelizarea în lumea de azi: 20 de ani de la enciclica Papei Ioan Paul al II-lea, Redemptoris Missio”, Simpozion internaţional