Gheorghe Zane (născut pe 11 aprilie 1897 în Galați), profesor de economie politică la Facultatea de Drept a Universității din Iași (1924 – 1944). Studiile secundare la Liceul “Vasile Alecsandri” din Galați, licențiat al Facultății de Drept din cadrul Universității din Iași în anul 1920, doctorat susținut la Universitatea București în anul 1923.

În anul 1924 a ocupat postul de conferențiar de economie politică la Facultatea de Drept, în iunie 1929 a devenit profesor universitar titular de istoria doctrinelor economice iar din iunie 1930 devine profesor titular de economie politică și finanțe, pe care le va preda un deceniu și jumătate, până în 1945. Profesor de economie politică și raționalizare la Institutul Politehnic București în perioada 1945-1948. Cercetător la Institutul de Cercetare Economică din București, șef de sector, șef de secție și membru în Consiliul Științific. Membru corespondent al Academiei din anul 1965 și membru titular din 1974.

Prin opera sa monumentală de cercetare economică, respectiv de studii de istorie a gândirii economice, este considerat ctitorul istoriei gândirii economice românești. În perioada în care a ocupat Catedra de Economie Politică din cadrul Universității din Iași s-a preocupat și a activat pentru pregătirea de specialitate a studenților. Profesorul Gheorghe Zane a fost o personalitate complexă, cercetător al problemelor din domeniul economiei politice, istoriei economice, gândirii economice și finanțelor publice. Se remarcă activitatea profesorului Gheorghe Zane de editare a textelor din literatura economică și contribuția sa la prezentarea completă a operei lui Nicolae Bălcescu.

Gheorghe Zane ocupă un loc de onoare în cultura românească, datorită cercetărilor în domeniul gândirii economice, a istoriei economice și editării textelor fundamentale din gândirea economică românească. A încetat din viață la 22 mai 1978.