Vasile Gheorghiu

Profesor de teologie. Născut pe 16 iunie 1872, in Câmpulung Moldovenesc, decedat la 29 noiembie 1959 în Cut, jud. Neamț.

Urmează cursurile Liceului Ortodox din Suceava (1882-1890), apoi Facultatea de Teologie din Cernăuți (1890 – 1894), care-i conferă doctoratul (1897); studii de specializare la Facultățile de Teologie Romano-Catolică și Protestantă din Viena, Bonn, Breslau (azi Wroclaw) și Leipzig (1897-1899).

Docent (1901), profesor agregat (1905), apoi titular (1909) la Catedra de Studiu Biblic și Exegeza Noului Testament de la Facultatea de Teologie din Cernăuți, funcționând până la pensionare (1938); decan al Facultății în trei rânduri, preot (1896), protopresbiter (1908), arhipresbiter stavrofor (1919), apoi mitrofor (1925), redactor (1911 – 1914 și 1923 – 1933), apoi director al revistei “Candela”, președinte al comitetului de direcție al foii bisericești “Pastorul” din Cernăuți, consilier metropolitan onorar, primul președinte al Consistoriului spiritual central din București (1925-1927), președintele Socieățtii pentru Cultura și Literatura Poporului Român din Bucovina (1921 -1929), președinte al Asociației Clerului Ortodox din Bucovina, membru de onoare al Academiei Romane (1938).

Este considerat cel mai de seamă teolog neotestamentar român, cu lucrări temeinice de introducere și exegeză a Noului Testament, cronologie biblică, teologie biblică. 
Ca profesor, a format 37 de generații de teologi români și de alte neamuri.

 

Lucrări:

 

 • Der Iakobusbrief Untersucht und erklart.  Czernowitz, 1899, 186 p.; Der Brief des Iudas.  Einleitung und Komentar, Czernowitz, 1901, 84 p. (versiunea românească completă în revista “Candela”, 1901-1911 și extras, Cernăuți, 1915, 136 p.);

 • Adresații Epistolei către Galateni, în “Candela”, 1904 (și extras, Cernăuți, 1904, 165 p.);

 • Viața și activitatea Sfântului Apostol Paul, în “Candela” 1907- 1909 (și extras: Cernăuți, 1909, 355 p.);

 • Raportul literar dintre cele trei Evanghelii dintâi sau problema sinoptică.  Studiu isagogic în “Candela”, 1923, p. 9-23, 109-117, 215-242, 397-416 si 1924, p.1-29;

 • Epistola către Romani cu introducere și comentar, Cernăuți, 2 vol., 1923 1924, XXXI + 74 p. (1) + 171 p. (11); ed. a II-a, Cernăuți, 1938, 368 p.;

 • Sf.  Evanghelie după Matei cu comentar, 3 vol., Cernăuți, 1925-1927-1933, 848 p.;

 • Anul și ziua morții Domnului nostru Iisus Hristos, în “Candela 1925 – 1926″ (și extras: Cernăuți, 1926, XII + 152 p.);

 • Introducerea în Sfintele cărți ale Testamentului Nou, Cernăuți, 1929, IV + 898 p. (prima introducere științifică în Bisericile ortodoxe);

 • Noțiuni de cronologie calendaristică și calcul pascal, București, 1936, XVI + 206 p.;

 • Codex Argenteus Upsaliensiss (Academia Română.  Studii și cercetări, XXXIX), București, 1939, 58 p. + 10 pl.

 • Lecționarul evanghelic grecesc din Iași (Academia Română. Studii și cercetări, XLI), București, 1940, 90 p. + IX pl.;

 

 

 

Lect.dr.pr. Ilie Melniciuc-Puică