Radu Vasile, născut pe 16 decembrie 1887 în Panciu, jud. Vrancea – adormit în Domnul pe 7 septembrie 1940, în Bucureşti. Împreună cu Gala Galaction a realizat prima traducere modernă a Bibliei (1936).

Şi-a început studiile la Seminarul „Central” din Bucureşti pe care le-a completat la Facultatea de Teologie unde şi-a dat şi doctoratul (1921). Pentru o vreme a funcţionat şi ca superior (preot) al Bisericii Ortodoxe Române din Paris (1921-1927) iar în paralel şi-a completat studiile postuniversitare la Institutul Catolic şi la Ėcole des Hautes Ėtudes din Paris unde a urmat cursuri de limbi orientale. Revenit în ţară a ocupat Catedra de Exegeza Vechiului Testament şi Limba ebraică la Facultatea de Teologie din Chişinău (1927-1940). A fost recunoscut ca fiind primul preot orientalist şi traducător din arabă. Deşi a realizat o seamă de studii şi s-a implicat şi în reorganizarea învăţământului teologic, a rămas în istoria Bisericii şi a culturii noastre româneşti ca traducător al Bibliei. Împreună cu Gala Galaction (Grigorie Pişculescu) şi mitropolitul Nicodim a realizat o nouă traducere a Bibliei numită şi Biblia Sinodală cunoscută sub titlul: „Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Noului şi Vechiului Testament, tradusă după textul grecesc al Septuagintei, confruntat cu cel ebraic”, Bucureşti, 1936. Dacă în ediţia sinodală a Bibliei de la 1944, un număr de 28 de cărţi aparţineau lui Vasile Radu şi Gala Galaction, ediţiile din 1968, 1975, 1982 şi 1988, cu mici îmbunătăţiri de limbă şi stil practic reproduc textul Bibliei de la 1936. S-a mutat la cele veşnice în Bucureşti, 7 sept., 1940.

(Vezi. Prof. Univ. Pr. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002).Prof. Univ. Petre Semen