Mihai Todosia (născut pe 20 noiembrie 1927 în comuna Timişeşti, judeţul Neamţ) – economist, profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice (1962 – 1996), Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. A urmat şcoala primară în comuna Timişeşti, gimnaziul din Buhuşi şi Liceul Comercial din Iaşi, finalizat în anul 1947. Absolvent al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare din Iaşi, promoţia 1951 cu diplomă de merit.

Asistent la Catedra de Economie Politică din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, lector din anul 1952, conferenţiar din anul 1962 şi profesor universitar din anul 1969 la Catedra de Economie Politică de la Facultatea de Ştiinţe Economice. Doctor în economie din anul 1968, cu teza de doctorat având tema „Teorii din perioada interbelică cu privire la industrializarea României”, şi conducător de doctorat din anul 1972. Şef al Catedrei de Economie Politică în anii 1955 – 1972 și 1982 – 1990, rector al Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi în perioada 1972 – 1981.

Contribuţii ştiinţifice şi opinii exprimate în domeniile doctrinelor economice contemporane, a teoriilor cu privire la industrializare şi comerţul internaţional. De remarcat opiniile exprimate cu privire la problemele dezvoltării complexului economic naţional din perioada interbelică şi, îndeosebi, analiza contribuţiei lui Mihail Manoilescu cu privire la teoria protecţionismului şi a schimbului internaţional în studiul introductiv la lucrarea tradusă de prof. ing. Valeriu Dinu „Forţele naţionale productive şi comerţul exterior. Teoria protecţionismului şi a schimbului internaţional”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1986.

A contribuit la formarea Catedrei de Economie Politică a universității ieșene, la crearea unei adevărate şcoli ştiinţifice în domeniul economiei politice și la deschiderea ei spre Occident în perioada cât a fost rector. A încetat din viaţă la 14 decembrie 1996.