Augustin-Gustav Tătaru născut pe 4 iunie 1910, Comuna Topa Mică, judeţul Cluj – economist, profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1965 – 1977).

Cursurile şcolii primare urmate în comuna Topa Mică, liceul în Cluj şi Şcoala Comercială Superioară din Satu Mare. Licenţiat al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj (1930 – 1934). În anul 1937 a susţinut teza de doctorat cu tema “Colaborarea economică a ţărilor din bazinul dunărean” cu menţiunea “Magna cum laude” sub conducerea prof.dr. Victor Jinga la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj.

Din anul 1939 -  asistent la Catedra de Economie Politică la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, din 1942 –  conferenţiar la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Braşov şi din 1946 – profesor titular la Catedra de Economie Politică. În perioada 1948-1950 – decan al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare Braşov. În perioada 1965-1977 a funcţionat ca profesor la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, conducător de doctorat din anul 1970, cu 13 teze de doctorat îndrumate.

Dintre contribuţiile prin care profesorul Augustin-Gustav Tătaru s-a remarcat în literatura de specialitate, menţionăm: opiniile formulate în “Colaborarea economică a ţărilor din bazinul dunărean”, sinteza care s-a referit la “Consideraţiuni asupra scrisului economic în România”, abordarea complexă a relaţiei dintre “Fenomen economic şi fenomen financiar”, analiza conexiunilor dintre “Probleme de politică economică şi financiară” – 1946, precum şi contribuţii privind valorificarea gândirii româneşti: “Probleme de finanţe şi credit în opera lui Ion Ionescu de la Brad” – 1971, “Concepţia lui Nicolae Şuţu privind rolul capitalului în dezvoltarea economică a Moldovei” – 1968 şi adâncirea analizei “Finanţele unităţilor economice” Iaşi, 1976.

Prin dezvoltarea cercetării în domeniul gândirii economice şi cel al finanţelor întreprinderii, profesorul Augustin Tătaru a contribuit substanţial la sporirea prestigiului şcolii economice din cadrul Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi. A încetat din viaţă la 22 august 2000.