APRILIE

 • Body in Pain”,  Representations in Literature and Film, Simpozion

MAI

 • „Mihai Eminescu”, Colocviu Naţional
 • Competiţie profesională studenţească, nivel naţional

IULIE

 • „România – Limbă, cultură şi civilizaţie”, Cursuri de vară

SEPTEMBRIE

 • Presa de limbă germană din Bucovina. Fond documentar şi metodologie lexicografică”, Simpozion internaţional

OCTOMBRIE

 • „Literatură şi memorie”,  Simpozion internaţional consacrat centenarului morţii lui Lev Tolstoi
 • „141 de ani de învăţământ de limbă franceză la Iaşi”,  Simpozion
 • „Parteneriatul jurnalism/PR în societatea actuală”, Sesiune ştiinţifică cu participare naţională şi internaţională
 • Istoricul predării limbilor clasice şi romanice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Simpozion
 • „Formatori şi jurnalişti despre formarea în jurnalism şi piaţa muncii în mass-media românească”, Masă rotundă cu participarea jurnaliştilor importanâi ai momentului si a formatorilor din universităţile româneşti

NOIEMBRIE

 • Condiţia actuală a istoriei literaturii în universitate”, Conferinţă naţională
 • Limbaj si discurs religios”, Conferinţă naţională