Fiedler C., Paul Romulus (n. 12 februarie 1940, Craiova) – profesor universitar. Studiile liceale le-a urmat în oraşul natal, fiind absolvent al Şcolii medii nr. 1 „N. Bălcescu”, promoţia 1957. Apoi, timp de 4 ani, în perioada 1958-1961, a urmat studiile universitare la Institutul de Cultură Fizică (I.C.F.) din Bucureşti, specializarea gimnastică. După absolvirea I.C.F. a fost încadrat, prin repartiţie ministerială, ca asistent provizoriu în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Iaşi, la Catedra de Gimnastică, secţia Educaţie fizică. În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică a predat, de-a lungul timpului, următoarele discipline: Gimnastică de bază şi acrobatică, Gimnastică sportivă, Nataţie, Tenis de masă şi Metodica educaţiei fizice şi sportive.  În perioada 1994 – 2005 a fost şeful Catedrei Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului (Sporturi Individuale) din cadrul F.E.F.S. Activitatea ştiinţifică a domnului profesor Paul Fiedler s-a concretizat în numeroase manuale şcolare (10), lucrări publicate în reviste şi îndrumare de specialitate (10), lucrări publicate în Sinteze şi Caiete documentare (20), lucrări comunicate la diverse sesiuni ştiinţifice (28). Printre manualele de referinţă amintim: Metodica educaţiei fizice şi sportive (1994), Înot (1996) şi Didactica educaţiei fizice şi sportive (2003). Evoluţia profesională a cadrului didactic universitar Paul Fiedler a avut următorul traseu: asistent (1961-1971), lector (1971-1991), conferenţiar (1991-1994) şi profesor (1994-2005). Pensionat la limita de vârstă din septembrie 2005.