Dan A. Simovici este profesor la University of Massachusetts Boston, USA.

A absolvit Facultatea de Matematică la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în anul 1970,  iar în anul 1974 a obţinut titlul de Doctor în Informatică la Universitatea din Bucureşti. Între anii 1975 – 1981 a ocupat o poziţia de lector la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”,  unde a introdus pentru prima dată cursul de Limbaje formale şi Tehnici de compilare. Între anii 1982 – 1985 a funcţionat ca ”Associate Professor of Computer Science” la University of Massachusetts Boston, USA,  iar din 1985 este ” Professor of Computer Science” la aceeaşi universitate unde ocupă şi funcţia de ” Director of the Computer Science Graduate Program”. A fost, de asemenea, profesor vizitator la Tohoku University, Sendai, Japan (1998) şi la University of Science and Technology, Lille, France (2006). Domeniile de cercetare ale domnului profesor Simovici, în care are contribuţii însemnate sunt:  Information-Theoretical Methods in Data Mining, Semantic Models in Databases, Algebraic Aspects of Multiple-Valued Logic. De amintit sunt cărţile scrise în colaborare şi apărute la edituri importante: Mathematical Tools for Data Mining , Springer-Verlag 2008, Theory of Formal Languages with Applications, World Scientific, 1999,  Relational Database Systems, Academic Press, 1995,  Mathematical Foundations of Computer Science. vol. I: Sets, Relations, Induction in Computer Science,  Springer Verlag, New York, 1990. Trebuie să mai amintim că domnul Simovici este Managing Editor la Journal for Multiple-Valued Logic and Soft Computing şi editor la  International Journal for Parallel, Emergent, and Distributed Systems şi International Journal for Software and Information Technologies.

Din 2004 vizitează în fiecare an universitatea noastră şi ţine conferinţe la Facultatea de Informatică, precum şi cursuri la Şcoala Doctorală de Informatică.