Alexandru Bărbat (născut pe 7 februarie 1905, Ulcea de Sus, judeţul Braşov) – economist, profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității „Al. I. Cuza” Iaşi.

Licenţiat al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, în 1926. Doctor în economie în anul 1937 cu teza “Dezvoltarea şi structura economică a Ţării Oltului”. A participat ca invitat la Şcoala Monografică „Dimitrie Gusti” şi a realizat cercetări în cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale de pe lângă Academia de Înalte Studii Economice.

În perioada ieşeană, între 1964 şi 1991, a adus contribuţii însemnate prin cercetările în domeniul sociologiei rurale şi al statisticii sociale, sub aspect conceptual şi metodologic. Un loc aparte îl ocupă lucrarea „Teoria statisticii sociale” apărută în 1972, lucrare cu caracter ştiinţific şi didactic revendicat atât de statisticieni cât şi de sociologi.

În calitate de profesor universitar şi conducător ştiinţific de doctorat în domeniul statisticii sociale, s-a consacrat promovării statisticii ca ştiinţă, îndrumând cadre didactice tinere şi cercetători. Prin opera şi activitatea sa poate fi considerat creator de şcoală.

A fost ales în 1970 ca membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a României, Secţia de Sociologie. A încetat din viaţă la 14 decembrie 1991 la Iaşi.