Evenimentele Aniversare

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi celebrează un secol şi jumătate de la momentul fondării sale, care în acelaşi timp este momentul inaugural al învățământului superior românesc, organizat pe baze moderne.